GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
GID414 MARKETING Seçmeli Ders Grubu 4 8 3,00

Lisans


İngilizce


Gıda Mühendisleri için gerekli pazarlama ve pazarlamaya ilişkin konuların öğretilmesi amaçlanmaktadır. Dersin içeriği mezunların gereksinim duyduklarını belirttikleri konulardan oluşmaktadır.1 Pazarlamanın ne olduğu ve önemi.
2 Pazarlama yönetimi yaklaşımları.
3 Firmaların misyon ve vizyonlarının hazırlanması.
4 Pazarlama karmasının 4P'si.
5 Bir gıda maddesi etiketinin hazırlanması.
6 INCOTERMS (Dışticarette ödeme şekilleri ve kullanılan belgeler).


Bir ekonomi dersi almış olmaları önerilir.


Yok


Pazarlamanın ne olduğu ve ekonomideki önemi belirtilip önce temel teorik bilgiler üzerinde durulmaktadır. Daha sonra gıda maddeleri pazarlamasına ilişkin yasal ve uluslararası kurallar ele alınmaktadır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Pazarlamanın tanımı ve ekonomideki önemi.
2 Pazarlama Yövnetimi Filozofileri.
3 Pazarlama kavramı'nın gelişimi.
4 Stratejik planlamadaki aşamalar.
5 Firmaların misyon ve vizyonlarının hazırlanması.
6 Pazarlama karmasının 4 P'si.
7 Başlıca ürün karması stratejileri.
8 Ürünün yaşam eğrisi.
9 Just-in-time (JIT) üretim ve envanter kontrolu.
10 Pazarlama faaliyetlerinin denetlenmesi: genel olarak değerlendirilmesi ve yanlış yönlendirilmiş pazarlama çabaları.
11 Bir gıda maddesi etiketinin hazırlanması.
12 MMNM ve barkod.
13 INCOTERMS (Dış ticarette ödeme şekilleri)
14 INCOTERMS (Ihracatta kullanılan belgeler).
15 İyi anlaşılmayan veya arzu edilen kısımların tekrarı.
16

Kotler, P., Armstrong, G., 1991, Principles of Marketing, Prentice_Hall International Editions. ICC, Incoterms 2000. Any introduction to marketing text book.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 30 30
Final Sınavı 1 30 30
Proje Tasarımı /Yönetimi 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 70

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek