GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
GID416 READING AND WRITING SKILLS Seçmeli Ders Grubu 4 8 3,00

Lisans


İngilizce


Bu ders, Mühendislik öğrencilerinin İngilizce metinleri okuma, anlama, yorumlama, yazılı ve sözlü ifade etme becerisini kazandırmayı hedeflemektedir.


Dr. Burcu Kaplan Türköz


1 İngilizce düşünme ve konuşma becerisine sahip olmak
2 İngilizce okuma ve yazma becerisine sahip olmak
3 Grup çalışması ve İngilizce sunum yapmayı öğrenmek
4 İngilizce okuduğu metni anlayarak üzerine yorum yapacak seviyeye gelmek

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Giriş Etkin okuma Okuma- Reading Keys kitap bölümü Okuma ve tartışma -Aziz Sancar Biyografi Kelime haznesi çalışması 1- Reading Keys kitap bölümü Gramer-Bağlaçlar Sunum hazırlama teknikleri Okuma ve tartışma-Bob Dylan, Müzik ve yaşam Öğrenci sunumları-grup çalışması Kelime haznesi çalışması 2 Okuma ve tartışma -Bohr ve Einstein Kelime haznesi çalışması 3 Mühendislik Etiği, Gıda Etiği Resmi yazışmalar Özgeçmiş ve başvuru mektubu hazırlama İş başvurusu


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Derse giriş
2 Etkin okuma teknikleri
3 Okuma- Reading Keys kitap bölümü
4 Okuma ve tartışma -Aziz Sancar Biyografi
5 Kelime haznesi çalışması 1- Reading Keys kitap bölümü
6 Gramer-Bağlaçlar
7 Sunum hazırlama teknikleri
8 Okuma ve tartışma-Bob Dylan, Müzik ve yaşam
9 Ara sınav: Öğrenci sunumları ve deneme teslimi -grup çalışması
10 Kelime haznesi çalışması 2- Reading Keys kitap bölümü
11 Okuma ve tartışma -Bohr ve Einstein
12 Kelime haznesi çalışması 3- Reading Keys kitap bölümü
13 Mühendislik Etiği, Gıda Etiği
14 Resmi yazışmalar
15 Özgeçmiş ve başvuru mektubu hazırlama, İş başvurusu

Reading Keys- https://www.macmillanenglish.com/tr/catalogue/courses/skills-grammar-and-vocabulary/reading-keys-new-edition/course-information


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 65
Derse Katılım 1 10
Ev Ödevi 1 25
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 50

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Quiz 5 1 5
Derse Katılım 14 2 28
Takım/Grup Çalışması 1 10 10
Rapor Hazırlama 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 94

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 4
ÖÇ 3 4 4
ÖÇ 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek