GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
507002242018 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Ders 2 4 2,00

Lisans


Türkçe


Bir mühendisin, ekonomik analizleri uzmanı olduğu bir mühendislik dalında uygulayabilmesini sağlamak, yatırımların değerlendirilmesinde gerekli analizleri yapabilmek, yatırım kararları alabilmesi için gerekli değerlendirmeleri yapabilmesini sağlamaktır.


Dr. Türkan ÜÇOK ERKEK


1 Ekonomi ve mühendislik ekonomisi temel kavramlarını bilmek,
2 Fiyat esneklikleri formüllerini öğrenerek, fiyat değişmelere karşın arz ve talebin etkisini ölçebilme,
3 Yatırım ve üretim kararı alabilme
4 Doğru finansman modelini belirleyebilme
5 Paranın zaman değerini hesaplayabilme
6 Kişisel, kamu ya da özel sektöre ilişkin uygun ekonomik ve finansal kararlar alabilmek için gerekli karar verme araçlarını geliştirebilme

Birinci Öğretim


Yok


YokHafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Temel ekonomik konular ve tanımlar; İhtiyacın tanımı, sınıflandırılması ve özellikleri.
2 Üretim tanımı ve üretim faktörleri. Fayda, gelir ve tüketim tanımları ve bu unsurlar arasındaki etkileşim.
3 Tüketici teorisi: Fiyat (mutlak fiyat-nisbi fiyat). Fiyatı oluşturan temel unsurlar: Arz ve talep. Talep kanunu ve fiyat-talep ilişkisi. Talebi etkileyen faktörler. Talep kayması ve talep esnekliği
4 Ortalama, Toplam ve Marjinal Maliyet.
5 Tam rekabet piyasasında kısa ve uzun dönemli firma dengesi. Kısa ve uzun dönem maliyetler ve firma kapanma noktası.
6 Finansal yönetim: Finansman ve yatırım tercihleri, işletme finansı.
7 Ara sınav
8 Finansal yatırım araçları; Orta ve Uzun Süreli Finansman Yöntemleri. Krediler ve kredi maliyetleri
9 Paranın zaman değeri, bugünkü ve gelecekteki değerlinin hesaplanması.
10 Kar planlaması ve kontrolü: Başabaş noktası modelleri
11 Sermaye bütçelemesi ve yatırım karlılığı
12 Sermaye bütçelemesi ve yatırım karlılığı
13 Finansal analiz teknikleri
14 Amortisman hesapları
15 Final sınavı

1. Prof.Dr. Osman Okka, “Mühendislik Ekonomisi”, Nobel Yayın Dağıtım, 3. Baskı, Ankara, 2000 2. Prof.Dr. Zeynel Dinler, “İktisada Giriş”, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa, 2002. 3. Prof. Dr. Alim Işık, “Mühendislik Ekonomisi”, Birsen, İstanbul.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Final Sınavı 1 10 10
Derse Katılım 11 3 33
Bireysel Çalışma 2 10 20
Toplam İş Yükü (saat) 63

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 5
ÖÇ 6 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek