GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
507003062018 MAKİNA DİNAMİĞİ Ders 3 6 3,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı; makinalarda temel kavramları ve üzerine gelen kuvvetleri, makinalarda kuvvet ve hareket iletiminin analiz metodlarını, titreşimlerin temellerini ve dengeleme prensiplerini öğrencilere vermektir.


Dr. Öğr. Üyesi Aysun BALTACI


1 1. Makine dinamiğinde temel kavramların öğrenilmesi
2 2. Dört kol mekanizmalarının, dişli çark mekanizmalarının kuvvet analizlerinin öğrenilmesi
3 3. Atalet kuvvetlerinin ve atalet torklarının hesaplanması
4 4. Mekanik titreşimlerde temel kavramların öğrenilmesi
5 5. Titreşim analizlerini yapabilme becerisi
6 6. Dengesizlik ve dengeleme kavramlarının öğrenilmesi
7 7. Statik ve dinamik dengesizlik
8 8. Dengeleme düzlemleri ile dengeleme işleminin yapılması

Birinci Öğretim


Ön koşul yoktur.


Yok


• Basit mekanizmaların kinematik analizi • Mekanizmalarda kuvvet analizi • Kol mekanizmalarının kuvvet analizi, • Dişli çark mekanizmalarının kuvvet analizi • Mekanik titreşimler, • Dengeleme: Dönel kütlelerin ve gidip-gelen kütlelerin dengelenmesi • Sıra motorların dengelenmesi


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 1 Basit mekanizmaların kinematik analizi Rehberli Problem Çözümü
2 2 Mekanizmalarda kuvvet analizi Rehberli Problem Çözümü
3 3 Dört kol mekanizmalarının kuvvet analizi Rehberli Problem Çözümü
4 4 Dişli çarkların kinematiği Rehberli Problem Çözümü
5 5 Dişli çark mekanizmalarının kuvvet analizi Küçük Sınav Problemleri nin Çözümü
6 6 Kuvvet analizi ile ilgili uygulama problemleri Rehberli Problem Çözümü
7 7 Kuvvet analizi ile ilgili uygulama problemleri Ödev Problemlerinin Tartışılması
8 8 Mekanik titreşimler, basit harmonik hareket Rehberli Problem Çözümü
9 9 Tek serbestlik dereceli ve sönümsüz iki serbestlik dereceli sistemler Rehberli Problem Çözümü
10 10 Çok serbestlik dereceli sistemler Rehberli Problem Çözümü
11 11 Ara Sınav
12 12 Mekanik titreşimler ile ilgili uygulama problemleri Arasınav Problemrinin Çözümü
13 13 Dengeleme: statik ve dinamik dengesizlik, Rehberli Problem Çözümü
14 14 Dönel kütlelerin ve gidip-gelen kütlelerin dengelenmesi Rehberli Problem Çözümü
15 15 Sıra motorların dengelenmesi Rehberli Problem Çözümü
16 16 Final Sınavı

DERS KİTABI: 1. Söylemez, Eres, Makine Teorisi-2 Makine Dinamiği, Birsen yayınevi, 2007. YARDIMCI KİTAPLAR: 1. Shigley, J.E., Uicker, J.J., Theory of Machines and Mechanisms, McGraw-Hill, 1980. 2. Sabuncu, M., Uygulamalı Makina Dinamiği, MMO Yayınları, No:11, İzmir, 1998.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Staj yoktur.


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 4 56
Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 102

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16
ÖÇ 1 4 4 4
ÖÇ 2 4 4 4
ÖÇ 3 4 4 4
ÖÇ 4 4 4 4
ÖÇ 5 4 4 4
ÖÇ 6 4 4 4
ÖÇ 7 4 4 4
ÖÇ 8 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek