GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
507002062018 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNİN TEMELLERİ Ders 2 4 2,00

Lisans


Türkçe


öğrencilere çok disiplinli ve disiplinlerarası çalışma gruplarında yer bulabilmek için gereken temel elektrik – elektronik bilgilerini kazandırmaktır.


Dr.Öğr. Üyesi B. Oğuz Gürses


1 Elektromanyetizma, elektronik temel kavramların kazandırılması
2 Sinyal ve sistemler arasındaki ilişkiyi kavrayabilme
3 Elektronik devre simulasyonu yeteneğinin kazandırılması
4 Elektronik prototiplemenin mühendislik uygulamalarında kullanılabilmesi

Birinci Öğretim[Yok]


Direnç, devre analiz yöntemleri, kapasitör, endüktans, opamp, sinyaller ve sistemlerdeki temel kavramlar


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Derse giriş – Sinyaller ve Sistemler
2 Frekans domeni analizi ve Fourier Dönüşümü
3 Elektromanyetizmaya Giriş ve Dirençler
4 Ohm Yasası ve Devre Analizine Giriş
5 Devre Teoremleri
6 Kapasitörler - İndüktörler
7 Elektrik Devrelerinde Güç
8 RLC Devreleri ve Rezonans
9 Empedans ve Direnç Ölçümü
10 Ara sınav
11 Yarı iletkenler : Diyod, LED
12 Yarı iletkenler : BJT ve MOSFET
13 OPAMPlar
14 Pasif OPAMP Devreleri
15 Aktif OPAMP Devreleri ve Filtreler
16 Filtreler ve Uygulamaları

Practical Electronics for Inventors 4th Ed., Paul Scherz, Simon Monk Understanding Microelectronics, a Top-Down Approach, Maloberti


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ev Ödevi 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 50


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 2 2
Rapor Hazırlama 1 10 10
Bireysel Çalışma 1 1 1
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Rapor 1 1 1
Ev Ödevi 5 3 15
Toplam İş Yükü (saat) 60

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16
ÖÇ 1 5 1 1
ÖÇ 2 5 1 1
ÖÇ 3 5 5 1 1
ÖÇ 4 5 5 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek