GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
507004372020 HYDRAULIC MACHINES Seçmeli Ders Grubu 4 7 4,00

Lisans


İngilizce


Rotodinamik pompalar ve su türbinlerinin hidrolik tasarımı için gerekli temel dizayn kriterlerini öğrenciye aktarmak. Hidrolik makinaların tanım büyüklüklerini, tiplerini, temel konstrüksiyon özelliklerini, karakteristik eğrilerini, işletme özelliklerini ve seçim kriterlerini tanıtmak.


Utku Senturk


1 Bernoulli, açısal momentum ve enerji denklemlerini uygulayarak hidrolik makinalarda enerji dönüşümünü kinematik büyüklüklerle ifade edebilirler.
2 Hidrolik makinaların sınıflandırılması, makinayı oluşturan temel elemanlar ve bunların işlevleri hakkında temel bilgiler kazanırlar.
3 Kavitasyona neden olabilen parametreleri, kavitasyon riskini önleyici veya azaltıcı yönde makinanın ve tesisatın tasarımı, işletmesi aşamalarında hangi önlemlerin alınabileceğini saptayabilirler.
4 Diyagram, formül, kabuller ile bir santrifüj pompanın çarkının ve salyangozunun hidrolik tasarımını yapıp çizebilirler.
5 Geometrisi belirli bir tesisat için gerekli sistem manometrik yüksekliğini hesaplayıp, teknik ve ekonomik gerekçeleri dikkate alarak uygun pompa seçebilirler.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Hidrolik turbo makinaların teorisi, çalışma prensipleri, tanım büyüklükleri, performans eğrileri, tipleri, konstrüktif özellikleri, kavitasyon, genel ve temel tasarım prensipleri, işletme prensipleri.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Hidrolik makinalarla ilgili genel tanımlamalar
2 Hidrolik makinaların sınıflandırılması
3 Kütle, Bernoulli ve açısal momentum denklemlerinin çarktaki akışa uygulanması
4 İdeal santrifüj çark için hızlar, yük ve güç eşitlikleri
5 Pompa karakteristik eğrileri ve pompa seçim kriterleri
6 Boru hatlarında meydana gelen kayıplar
7 Boru hatlarında sistem karakteristiği ve tesisata uygun pompa seçimi
8 Pompaların seri ve paralel bağlanması
9 Ara Sınav
10 Hidrodinamik benzeşim
11 Kavitasyon, net pozitif emme yüksekliği
12 Pompa çarkı tasarımı
13 Pompa çarkı tasarımı
14 Pompa salyangozu tasarımı
15 Pompa salyangozu tasarımı
16 Final Sınavı

Lobanoff Val S., Ross Robert R., Centrifugal Pumps Design and Applications Second Edition. Çengel, Y. A. "Cimbala., JM, 2006, Fluid Mechanics Fundamentals and Applications."Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Quiz 4 1 4
Derse Katılım 16 3 48
Bireysel Çalışma 16 1 16
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 5 11
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12
Toplam İş Yükü (saat) 105

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16
ÖÇ 1 4 4
ÖÇ 2 4 4
ÖÇ 3 4 4
ÖÇ 4 4 4 4
ÖÇ 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek