GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
507004152020 İKLİMLENDİRME TEKNİĞİ Seçmeli Ders Grubu 4 7 4,00

Lisans


Türkçe


İklimlendirme Gereksinimi Kuru Hava-Su Buharı Karışımları ve Özellikleri Nemli Havanın Termodinamik İşlemleri Nemli Havanın Termodinamik İşlemleri Uygulamalı Psikrometri, tasarım koşulları, İç ve Dış Ortam Tasarım Şartları Isı Kazançları ve kayıpları İklimlendirmeye Esas Soğutma Yükü ve ısıtma yükü hesaplamaları, Kanal ve Menfez Tasarımı, İklimlendirme Sistemleri projelendirme esasları, Örnek proje yapımı konularını öğretmek.


Prof.Dr.Ali Güngör


1 İklimlendirme kavramının ve nedenselinin öğrenilmesi.
2 Psikrometri ve İklimlendirme işlemlerine uygulanışının öğrenilmesi.
3 İklimlendirme sistemi tasarımı için iklim verilerinin sağlanmasının öğrenilmesi.
4 Isıtma ve soğutma yüklerinin hesaplanmasının öğrenilmesi.
5 Hava dağıtımı için gerekli kanal tasarımı ve menfez seçiminin öğrenilmesi.
6 Örnek iklimlendirme projesi yapımının gerçekleştirilmesi.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


1. Psikrometrik işlemler 2. İklimlendirme sistemleri ve psikrometrisi 3. Tasarım Koşulları 4. Isıtma yükü hesaplamaları 5. Soğutma Yükü Hesaplamaları 6. Kanal tasarımı 7. Menfez seçimi 8. İklimlendirme Projelendirme esasları 9. Örnek İklimlendirme Projesi yapımı


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Psikrometrik işlemler
2 İklimlendirme sistemleri ve psikrometrisi
3 Tasarım Koşulları
4 Isıtma yükü hesaplamaları
5 Soğutma Yükü Hesaplamaları
6 Kanal tasarımı
7 Menfez seçimi
8 İklimlendirme Projelendirme esasları
9 Örnek İklimlendirme Projesi yapımı

Kuehn T.H., Ramsey J.W., Threlkeld J.L., Thermal environmental engineering, 3rd edition, Prentice Hall, 1998. McQuiston F.C., Parker J.D., Spitler J.D., Heating Ventilating and Air Conditioning, Analysis and Desing, John Wiley, 6.baskı, 2005. Reddy T. Agami , Jan F. Kreider J.F., Curtiss Peter S., Rabl Ari, Heating and cooling of buildings, Principles and Practice of Energy Efficient Design, 2. baskı, McGraw Hill,2017. Howell R.H., Sauer H.J., Coad W.J., Principles of Heating, Ventilating and Air Conditioning, ASHRAE, 1998. Howell R.H., Coad W.J., Sauer H.J., PRINCIPLES OF HEATING VENTILATING AND AIR CONDITIONING, 7th Edition, A Textbook with Design Data Based on the 2013 ASHRAE Handbook—Fundamentals Klima Tesisatı, MMO/663. Jones W.P., Air conditioning engineering, 5th edition, Elsevier Science & Technology Books, 2001 Güngör Ali, İİKLİMLENDİRMEDE PSİKROMETRİK İŞLEMLER ve UYGULAMALARI, 2019.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Takım/Grup Çalışması 1 14 14
Proje Hazırlama 1 38 38
Proje Sunma 1 1 1
Bireysel Çalışma 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 111

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16
ÖÇ 1 5 5 5
ÖÇ 2 5 5 5
ÖÇ 3 5 5 5
ÖÇ 4 5 5 5
ÖÇ 5 5 5 5
ÖÇ 6 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek