GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
507004472020 BUHAR KAZANLARI Seçmeli Ders Grubu 4 7 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, öğrencilerin buhar kazanları ile ilgili kavramları tanıması ve bu kavramları buhar kazanı tasarımında kullanma becerisi elde etmesidir.


Dr. Öğr. Üyesi Özay AKDEMİR


1 Buhar kazanlarının temellerini öğrenmek,
2 Kazanlarla ilgili standartlar hakkında bilgi sahibi olmak,
3 Buhar kazanlarının ısıl hesaplarını öğrenmek,
4 Buhar kazanlarının mukavemet hesaplarını öğrenmek,
5 Buhar kazanlarının projelendirmesini ve teknik çizimini öğrenmek,
6 Buhar kazanlarının maliyet hesaplarını öğrenmek,

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Buhar kazanlarına ait genel bilgiler, buhar kazanlarının sınıflandırılması, buhar kazanlarının yardımcı elemanları, kazan ek donanımları, kazan yardımcı donanımları, ocaklar ve yakma sistemleri, kazanlarla ilgili standartlar, buhar kazanlarının ısıl hesapları, buhar kazanlarının mukavemet hesapları, buhar kazanlarının projelendirmesi ve teknik çizimi, buhar kazanlarının maliyet hesapları.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Buhar Kazanlarına Giriş: Buhar kazanlarına ait genel bilgiler
2 Buhar Kazanlarına Giriş: Buhar kazanlarının sınıflandırılması, buhar kazanlarının yardımcı elemanları
3 Buhar Kazanlarına Giriş: Kazan ek donanımları, kazan yardımcı donanımları
4 Buhar Kazanlarına Giriş: Ocaklar ve yakma sistemleri, kazanlarla ilgili standartlar
5 Buhar Kazanlarının Isıl Hesapları
6 Buhar Kazanlarının Isıl Hesapları
7 Buhar Kazanlarının Isıl Hesapları
8 Buhar Kazanlarının Isıl Hesapları
9 Buhar Kazanlarının Mukavemet Hesapları
10 Buhar Kazanlarının Mukavemet Hesapları
11 Ara Sınav
12 Buhar Kazanlarının Mukavemet Hesapları
13 Buhar Kazanlarının Projelendirmesi ve Teknik Çizimi
14 Buhar Kazanlarının Maliyet Hesapları
15 Buhar Kazanlarının Maliyet Hesapları
16 Final Sınavı

YARDIMCI KİTAPLAR: 1. Onat, K., Genceli O. F., Arısoy A., “Buhar Kazanlarının Isıl Hesapları”, Genişletilmiş 4. Baskı, Birsen Yayınevi, 2007. 2. Özkan, M.,”Buhar Kazanları Isıl Hesapları”, Birsen Yayınevi, 1984. 3. “Sanayi Kazanları ve Ek Donatım İşletme El Kitabı”, TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Yayın no:110.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 2 28
Proje Hazırlama 1 48 48
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 16 16
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16
ÖÇ 1 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 2 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 3 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 4 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 5 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 6 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek