GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
507004512020 ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ Seçmeli Ders Grubu 4 7 4,00

Lisans


Türkçe


Enerji ve enerji dönüşümü üzerine temel bilgilerin verilmesi


Prof.Dr. Hüseyin GÜNERHAN


1 Enerji dönüşümüne ait temel kavramlar anlama.
2 Enerji kaynaklarına ait temel kavramlar anlama.
3 Yenilenebilir enerji kaynaklarına ait temel kavramları anlama.
4 Enerji depolamaya ait temel kavramları anlama
5 Enerji ile ilgili analiz yapabilme.
6 Enerji ile ilgili problemleri modelleyebilme.
7 Enerji dönüşüm verimini anlama.
8 Proje yapabilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Enerji Kaynakları: Fosil Yakıtlar, Enerji Kaynakları: Yenilenebilir Kaynaklar, Enerji Dönüşümünün Temelleri, Buhar ile Güç Üretimi, Hidrolik Türbinler, Enerji Depolama Teknolojileri, Güneş Enerjili Sistemlerde Enerji Dönüşümü, Rüzgar Enerjili Sistemlerde Enerji Dönüşümü, Jeotermal Enerjili Sistemlerde Enerji Dönüşümü


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Enerji Kaynakları: Fosil Yakıtlar
2 Enerji Kaynakları: Fosil Yakıtlar
3 Enerji Kaynakları: Yenilenebilir Kaynaklar
4 Enerji Kaynakları: Yenilenebilir Kaynaklar
5 Enerji Dönüşümünün Temelleri
6 Buhar ile Güç Üretimi
7 Problem Çözümü
8 Hidrolik Türbinler
9 Enerji Depolama Teknolojileri
10 Enerji Depolama Teknolojileri
11 Problem Çözümü
12 Güneş Enerjili Sistemlerde Enerji Dönüşümü
13 Rüzgar Enerjili Sistemlerde Enerji Dönüşümü
14 Jeotermal Enerjili Sistemlerde Enerji Dönüşümü
15 Örnek projeler
16 Örnek projeler

D.Y. Goswami, F. Kreith, Energy Conversion, CRC Press, 2008.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 5 5 25
Bireysel Çalışma 4 8 32
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 8 32
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 6 12
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 4 16
Toplam İş Yükü (saat) 121

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16
ÖÇ 1 1
ÖÇ 2 1 2
ÖÇ 3 3 4
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 2
ÖÇ 6 3
ÖÇ 7 4
ÖÇ 8 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek