GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
507004492020 SANAYİDE ENERJİ YÖNETİMİ I Seçmeli Ders Grubu 4 7 4,00

Lisans


Türkçe


Öğrencilere, sanayiye yönelik enerji verimliliği ve yönetiminin, insani ve teknik yönlerini tanıtmaktır.


Dr.Öğr.Üyesi GÖKHAN GÜRLEK


1 Enerji kavramının öğrenilmesi
2 Enerji verimliliği kavramının öğrenilmesi
3 Enerji yönetimi kavramının öğrenilmesi
4 Farklı proseslerde enerji yönetimi çalışmalarını öğrenmek

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Türkiye'nin genel enerji durumu, Türk sanayisinin yapısı, Enerji verimliliği ve yönetimi kavramları; Enerji yönetim sisteminin altın unsurları, Yakıtlar ve yanmanın pratik yönleri, Buhar sistemlerinin tanıtılması ve enerji tasarrufu sağlamanın yolları ve toplam buhar sistem verimi, Buhar kazanları ve verim hesaplamaları; Kütle ve enerji denklikleri; Kurutma Sistemlerinde enerji analizi; Atık ısıdan yararlanma; Soğutma sistemlerinde enerji verimliliği; Kojenerasyon ve trijenerasyon; Elektrik sistemlerinde enerji verimliliği sağlamanın yolları; Isı yalıtımı, vana ve flanşlardan ısı yalıtımı hesapları; Ekonomik analiz yöntemleri; İşletmelerde enerji verimliliği sağlamanın yolları


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Enerji nedir?
2 Enerji Verimliliği Kavramı
3 Enerji Yönetimine Giriş
4 Enerji Yönetimine Giriş
5 Örnek enerji tasarruf projeleri
6 Elektrik Enerjisi Sistemlerinde Verimlilik
7 Ara Sınav
8 Aydınlatma Sistemlerinde Enerji Verimliliği
9 ELEKTRİK MOTORLARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ
10 ATIK ISININ GERİ KAZANIMI
11 Isı Geri Kazanım Ekipmanları ve Yöntemleri
12 BUHAR SİSTEMLERİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ
13 BASINÇLI HAVA SİSTEMLERİ
14 Final Sınavı

DERS KİTABI ve YARDIMCI KAYNAKLAR: Itte, L.C., Schmidt, P.S., Bwown, D.R.: “Industrial Energy Management and Utilization”, Hemisphere Publishing Corporation, USA, 1998.. Gottschalk, C.M.: “Industrial Energy Conservation”, John Wiley & Sons Inc., USA (1996). EIE-UETM, Elektrik İşleri Etüt İdaresi, Ulusal Enerji Tasarruf Merkezi., “Sanayide Enerji Yönetimi Esasları”, Cilt I,II,III ve IV, Ankara, 2003. Hepbaşlı, A.: “Üniversite Düzeyinde Sanayide Enerji Yönetimi Eğitimi: Ege Üniversitesi Uygulaması”, TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Tesisat Mühendisliği Dergisi, Sayı: 55, Sayfa: 16-28, 2000. Hepbaşlı, A., Ozalp, N.: “Development of Energy Efficiency and Management Implementations in the Turkish Industrial Sector”, Energy Conversion and Management 44(2):231-249, 2003. Hepbaşlı, A.: “HVAC Sistemlerinde Etkinlik ve Verim Tanımları, Bölüm I”, TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Tesisat Mühendisliği Dergisi, Sayı: 50, Sayfa: 33-53 ve Sayı: 50, Sayfa: 24-42. 1999. Hepbaşlı, A.: “ Enerji Auditi: Enerji Yönetim Programının Temeli”, Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü Dergisi, Sayı: 3(1), Sayfa: 91-99, 1999. Hepbaşlı, A.: “Sanayide Enerji Yönetimine Sistematik Yaklaşım”, TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Tesisat Mühendisliği Dergisi, Sayı: 57, Sayfa: 38-52, 2000.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 119

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16
ÖÇ 1 5 5 5
ÖÇ 2 5 5 5
ÖÇ 3 5 5 5
ÖÇ 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek