GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
507004852020 MOTORLAR Seçmeli Ders Grubu 4 7 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı içten yanmalı motorlar ve ekipmanları hakkında bilgi vermektir.1 Bir makinede (motorda) sorunun nedenlerini mühendis gözü ile sorgulama becerisi
2 Öğrenimi boyunca aldığı bilgileri iyi bir makine mühendisliği ürünü olan içten yanmalı motor üzerinde test etme fırsatını bularak diğer derslerde öğrendiği bilgilerin gerekliliği tartışmasına son vermek
3 Makine Mühendisliği uygulamaları için gerekli ve önemli olan standart, birim ve boyut kontrolünü toplum içinde kullanma alışkanlığı edinmek, mevcut teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi
4 Çevre- Teknoloji- Ekonomi ve Etik konusunda etraflı düşünme alışkanlığı edinmek
5 Bir konuda araştırma yapma, sunum hazırlama ,topluluk önünde sunma. Bilgiye ulaşabilme becerisi kazanmak


Yok


Yok


Otto ve Diesel çevrimi, benzin motorları ve parçalarıo, dizel motorlar ve parçaları, karbüratörler, benzin püskürtme sistemleri,motor gürültüsü


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 İçten yanmalı motor tipleri ve sınıflandırılması
2 Otto çevrimi
3 Dizel çevrimi
4 Yakıtlar
5 Benzin motorları ve parçaları
6 Benzin motorları ve parçaları
7 Karbüratörler
8 Benzin motorların karakteristikleri
9 Ara sınav
10 Dizel motorları ve parçaları
11 Dizel motorları ve parçaları
12 Dizel motorlarının karakteristikleri
13 Yakıt püskürtme sistemleri
14 Yağlama
15 Motor gürültüsü
16 Final sınavı

Ganesan, V.: “Internal Combustion Engines”, McGraw-Hill, 1995.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 11 11
Toplam İş Yükü (saat) 93

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek