GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
507004612020 İLERİ MUKAVEMET Seçmeli Ders Grubu 4 7 4,00

Lisans


Türkçe


Dersin amacı, öğrenciye gerek öğrenimi, gerekse de meslek yaşamı boyunca çok sık karşılaşacağı genel mukavemet problemleri ve çözümleri hakkında bilgi vermektir. Derste çözülen çok değişik uygulama tipleri yardımı ile öğrencinin konuyu kavrayıp bilgisini hızlı bir şekilde uygulaması hedeflenmektedir.


Prof. Dr. Yeliz PEKBEY


1 Lineer, elastik, homejen ve izotropik malzemeler için bir noktadaki gerilme ve birim şekil değiştireyi hesaplayabilir.
2 Malzemede Enerji Yöntemleri ve Uygulamalarını öğrenir.
3 Hiperstatik sistemlere ait uygulamalarını kavrar.
4 Kirişlerin Elastik Eğrisi ve Uygulamaları ve Mohr Teoremlerini anlar.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


• Temel Kavramlar ve Giriş, • Kiriş ve Çerçevelerin Temel Özellikleri • Mukavemette Enerji Yöntemleri ve Uygulamalar, • Kirişlerin Elastik Eğrisi ve Uygulamalar, • Mohr Teoremi, Clapeyron Denklemleri, Sabit Noktalar Yöntemi • Hiperstatik sistemlere ait uygulamalar • Elastik Stabilite, • Kirişlerde Limit Analizi, • Elastokinetik ve Uygulamalar


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Temel Kavramlar ve Giriş
2 Kiriş ve Çerçevelerin Temel Özellikleri
3 Mukavemette Enerji Yöntemleri ve Uygulamalar
4 Mukavemette Enerji Yöntemleri ve Uygulamalar
5 Kirişlerin Elastik Eğrisi ve Uygulamalar
6 Kirişlerin Elastik Eğrisi ve Uygulamalar
7 Mohr Teoremi
8 Clapeyron Denklemleri
9 Ara Sınav I
10 Sabit Noktalar Yöntemi
11 Hiperstatik sistemlere ait Uygulamalar
12 Elastik Stabilite ve Uygulamalar
13 Kirişlerde Limit Analizi ve Uygulamalar
14 Elastokinetik ve Uygulamalar
15 Genel Tekrar
16 Final Sınavı

DERS KİTABI: 1. Ugural , A. C.: “Stresses in Plates and Shells”, McGraw-Hill, 1999. 2. Kayan, İ..: “Mukavemet”, İTÜ İnşaat Fak. Mat., 1992. YARDIMCI KİTAPLAR: 3. İnan, M.: “Mukavemet”, İTÜ Vakfı, 1996.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 2 28
Gösterme 14 2 28
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 8 5 40
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 128

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16
ÖÇ 1 5 5 5
ÖÇ 2 5 5 5
ÖÇ 3 5 5 5
ÖÇ 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek