GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
507004652020 INTRODUCTION TO COMPOSITE MATERIALS Seçmeli Ders Grubu 4 7 4,00

Lisans


İngilizce


Kompozit Malzemelerin temel ilkeleri, önemi, teknolojideki yerini, çeşitliliğini ve mekanik özellikleri, Teknoloji ile kompozit malzeme ve mühendis ilişkisi kavramak.


Prof. Dr. Rasim İPEK


1 Kompozit Malzemeleri tanımını ve Mühendislik Malzemelerini yapılarına göre sınıflandırmasını yapabilmeli[1].
2 Matris malzemeleri ve özelliklerini bilmeli, matris malzemesinin rolünü anlayabilmeli[1,3,5].
3 Takviye malzemeleri ve özelliklerini bilmeli ve takviye malzemesinin rolünü anlamalı[1,3,5].
4 Ara yüzeyin önemini bilmeli ve ara yüzey bağlarını öğrenmeli[1,3,5].
5 Kompozit üretim yöntemlerini ve yöntemlerin avantaj ve dezavantajlarını kavramış olmalı [3,5]
6 Mühendislik malzemeleri için, Hafifliğin, şekil vermenin (plastik) ve dayanımın ve bu özelliklerin geliştirlemsinin önemini kavramalı [10,5]
7 Geleceğin malzemeleri ve mühendislik beklentileri arasındaki ilişkiyi kurabilmeli[8,9,10]
8 Sürekli Öğrenmenin bir zorunluluk ve yaşam biçimi olduğunu kavramalıdır[9].

Birinci Öğretim


Malzeme bilimi ve Üretim yöntemleri


Yok


Kompozit malzemelere genel bir bakış Polimer, Metal ve seramik Matrisli kompozitler Fiber, kırpıntı ve partikül Takviyeli Kompozitler Kompozit üretim yöntemleri ve Ara yüzey konularını kapsamaktadır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Kompozitin tanımı ve önemi
2 Kompozit Tipleri
3 Metal Matris kompozitler
4 Alüminyum Matris Kompozitler
5 Metal matris kompozit Üretimi
6 Seramik Matris malzemeler
7 Plastik matris malzemeler ve Kompozitleri
8 Termoset ve Termoplast Kompozitler
9 Polimer matris kompozit Üretimi
10 Takviye Elemanları, Fiberler
11 C, SiC, Al2O , B ve B4C
12 Ara sınav
13 Kompozit Teknolojisi DVD gösterisi-Sunu
14 Kompozit Teknolojisi DVD gösterisi-Sunu
15 Özet, Değerlendirme ve Tartışma
16 Final Sınavı

“Fundamentals of Composites Manufacturing Materials, Methods and Applications” A. Barent Strong 2008, Society of Manufacturing Engineers. www.sme.org Principles of materials science and engineering, William F. Smith, 1990 CALLISTER, Jr. W. D.: “Material Science and Engineering”, John Willey and Sons Inc., New York, 2003.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 10 10
Final Sınavı 1 20 20
Derse Katılım 11 2 22
Gösterme 1 2 2
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 6 12
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 15 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 111

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16
ÖÇ 1 2
ÖÇ 2 1 1 1
ÖÇ 3 1 1 2
ÖÇ 4 1 2 1
ÖÇ 5 1 2 2
ÖÇ 6 1 3 3
ÖÇ 7 3 3 3
ÖÇ 8 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek