GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
507004202020 MÜHENDİSLİK SİSTEMLERİNİN ANALİZİ VE ÇÖZÜMÜ Seçmeli Ders Grubu 4 8 4,00

Lisans


Türkçe


Dersin amacı, öğrencinin bir paket program kullanarak program hazırlaması, verilerin degerlendirilmesi, işlenmesi ve analizini yapabilmesi, dinamik sistemlerin tasarımı ve analizini yapabilmesi hedeflenmektedir.1 Grafik işlemleri yapabilme
2 Matris işlemleri yapabilme
3 Sayısal integral yapabilme


Yok


Yok


Kullanılacak paket program hakkında temel bilgiler, Temel işlemleri, Fonksiyon dosyaları ve fonksiyon yazılması, Grafik işlemleri, Matris işlemleri, Verilerin degerlendirilmesi, işlenmesi ve analizi, Sayısal integral hesabı ve türev işlemleri, Diferensiyel denklemlerin çözümü, Grafik arayüzü oluşturma, Denetim sistemlerin gösterimi, model oluşturulması, model karakteristikleri ve model analizi, Denetim sistemlerinin zaman alanı cevabı, frekans alan cevabının bulunması,Yer -kök egrileri ve dogrusal analiz, Dinamik sistemlerin modellenmesi, Simülasyonun yürütülmesi ve model cözümü, Simulasyon uygulamaları, Veri toplama kartlarından veri okuma ve işleme


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Kullanılacak paket program hakkında temel bilgiler, Temel işlemleri
2 Fonksiyon dosyaları ve fonksiyon yazılması
3 Grafik işlemleri
4 Matris işlemleri, Verilerin degerlendirilmesi, işlenmesi ve analizi
5 Sayısal integral hesabı ve türev işlemleri
6 Diferensiyel denklemlerin çözümü
7 Denetim sistemlerin gösterimi, model oluşturulması
8 Model karakteristikleri ve model analizi
9 Denetim sistemlerinin zaman alanı cevabı, frekans alan cevabının bulunması
10 Yer -kök egrileri ve dogrusal analiz
11 Dinamik sistemlerin modellenmesi ve Simülasyonun yürütülmesi
12 Dinamik sistemlerin modellenmesi ve Simülasyonun yürütülmesi
13 Simulasyon uygulamaları
14 Veri toplama kartlarından veri okuma ve işleme

1. Yüksel İ: “Matlab ile Mühendislik Sistemlerinin Analizi ve Çözümü”, Nobel,2004. 2. Higman J.D., “Matlab.Guide ”, Siam, 2005. 3. Karris T., “ Introduction to Simulink with Engineering Applications ”, Orchard Publications , 2006. 4. Lyshevski S.E. “ Engineering and Scientific Computations Using MATLAB”, Wiley, 2003.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Proje Hazırlama 4 5 20
Proje Sunma 1 10 10
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 60 60
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek