GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
507004222020 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TİTREŞİM SİMÜLASYONU Seçmeli Ders Grubu 4 8 4,00

Lisans


Türkçe


Bu ders temel olarak; paket bilgisayar programları kullanarak dinamik sistemlerin davranışlarını incelemeyi hedeflemektedir.


Dr.Öğr.Üyesi Aysun BALTACI


1 Titreşim sistemlerinin matematik modellerini belirlemek.
2 Titreşim sistemlerinin çözüm yöntemlerini seçmek.
3 MATLAB programı kullanarak titreşim sistemlerinin matematik modellerini çözmek.
4 Simülasyon ve deneye dayalı titreşim sistemlerinin tasarımını yapmak.
5 ANSYS programı kullanarak titreşim sistemlerini analiz etmek.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Dinamik sistemlerin gösterilmesi, Transfer fonksiyon analizi, Frekans cevap analizi, Durum uzay analizi, Durum uzayında frekans analizi ve geçici cevap analizi,Modal form’ da frekans ve geçici cevap analizi, Durum uzay form’unda modal analiz, Modal durum uzay formunda ferekans cevap analizi, Dinamik sistemlerin sonlu elemanlar yöntemi ile analizi


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dinamik sistemlerin gösterilmesi
2 Transfer fonksiyon analizi
3 Frekans cevap analizi
4 Frekans cevap analizi
5 Durum uzay analizi
6 Durum uzayında frekans analizi ve geçici cevap analizi
7 Durum uzayında frekans analizi ve geçici cevap analizi
8 Modal form’ da frekans ve geçici cevap analizi
9 Modal form’ da frekans ve geçici cevap analizi
10 Durum uzayında modal analizi
11 Durum uzayında modal analizi
12 Dinamik sistemlerin sonlu elemanlar yöntemi ile analizi
13 Dinamik sistemlerin sonlu elemanlar yöntemi ile analizi
14 Dinamik sistemlerin sonlu elemanlar yöntemi ile analizi

1. Hatch M.R., “Vibration Simulation Using Matlab anad Ansys”, Chapman & Hall, 2001. 2. Moaveni S., “Finite Element analysis Theory and Aplication with Ansys ”, DEU, 1998. 3. Inman D. J., “Vibration with Control”, John Wiley,2006.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Proje Hazırlama 1 70 70
Proje Sunma 1 6 6
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 6 30
Toplam İş Yükü (saat) 106

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16
ÖÇ 1 4 4
ÖÇ 2 4 4
ÖÇ 3 4 4
ÖÇ 4 4 4
ÖÇ 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek