GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
507008122020 BİLGİSAYAR DESTEKLİ YAPISAL ANALİZ Seçmeli Ders Grubu 4 8 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin; Makine Mühendisliği alanında kullanılan modelleme programlarını tanıtarak, sonlu elemanlar tekniğini anlamalarını sağlamak ve bu bilgileri fiziksel olayları modelleme, yorumlama ve analiz etmede kullanmalarını öğretmektir.1 Yapısal problemleri, bilgisayar yardımıyla çözebilme becerisi kazanmak.
2 Yapısal problemlerin çözümünden elde edilen sonuçları yorumlayabilme ve sunabilme becerisini elde etmek.
3 Yapısal problemlerin tür ve özelliklerini öğrenme ve sınıflandırma bilgisini kazanmak.
4 Yapısal problemlerde başlangıç ve sınır şartlarını belirleyebilmeyi öğrenmek.
5 Yapısal problemler için malzeme tanımlayabilme, montaj yapabilme ve sonlu eleman ağı oluşturabilmeyi öğrenme beceri kazanmak

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Sonlu Elemanlar Yöntemi (FEM), FEM programlarının kullanılması, Geometrik veri transferi, Geometrik Model oluşturmak, Malzeme çeşitleri ve mekanik özellikleri, İmpilicit, Expilicit çözüm yöntemleri, Rijit cisim tanılaması ve kullanımı, Çözümlerin grafiğe aktarılması ve yorumlanması.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Sonlu elemanlar Metodu-1: Mühendislik problemlerini tanımlama, problemin çözüm aşamalarını oluşturma, başlangıç ve sınır koşullarını belirleme, modeli sonlu elamanlara bölme.
2 Sonlu elemanlar Metodu-2: Tek boyutlu, iki boyutlu ve üç boyutlu sonlu eleman özellikleri, kullanım yerleri ve koşullarının belirlenmesi.
3 Modelleme programları-1: Mühendislik problemlerinin çözümünde yaygın kullanılan modelleme programlarının tanıtılması, menülerin ve program modüllerinin öğrenilmesi.
4 Modelleme programları-2: : Model verileri ve dosyalarıyla çalışma ve anlama, geometrik veri ve modellerin transfer edilmesi
5 Modelleme programları-3: model geometrisi oluşturma, , katı, kabuk ve tel yapı özelliklerinin öğrenilmesi
6 Modelleme programları-4: Malzeme özelliklerini anlama, Malzeme, profil, kesit ve kompozit katman tanımlaması
7 Modelleme programları-5: Model parçalarını bileştirme, geometri, düğüm ve eleman gruplarını oluşturma
8 Modelleme programları-6: Çözüm aşamalarını oluşturmak, çıktı isteklerini ve analiz kontrollerini belirlemek
9 Modelleme programları-7: Yükleme çeşitleri, konsantre kuvvet yükleri, Moment yükleri, başlangıç ve sınır koşulları; yerdeğiştirme/dönme sınır koşulları, , hız/açısal hız sınır koşulları, ivme/açısal ivme sınır koşulları, hız tanımlaması, Başlangıç ve sınır şartlarının oluşturulması
10 Modelleme programları-8: Dinamik problemlerde impilict ve explicit çözüm yaklaşımı, rijit cisim tanımlaması
11 Ara Sınav
12 Modelleme programları-9 : Mesh oluşturma ve silme, süpürme mesh, serbest mesh oluşturma, uyarlamalı mesh, ileri mesh teknikleri, eleman tipi belirleme ve atama
13 Modelleme programları-10 : Sonuç dosyalarıyla çalışma, Hatalarının bulunması ve düzeltilmesi
14 Modelleme programları-11 : Model veri ve analiz sonuçlarını grafiklendirme için seçme, deforme olmuş ve olmamış şekilleri çizme, analiz sonuçlarını eş çevresel çizgilere gösterme
15 Modelleme programları-12 : Malzeme yönlenmelerini çizme, sonuçların hareketli gösterimi, sembol çizim, çizim görüntülemesini isteğe uygun hale getirme
16 Final Sınavı

1. Reddy,J.N.: “An Introduction to the Finite Element Method”, McGraw-Hill,Inc., 2nd ed.,1993. 2.http://help.solidworks.com/2018/english/solidworks/cworks/idc_help_helptopics.htm 3.ABAQUS V.6.7 Documentation, ”http://129.25.22.58:2180/v6.7/index.html” 4. Moavei,S.:”Finite Element Analysis Theory and Application with ANSYS”, Prentice-Hall, New Jersey, 1999.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 4 4
Final Sınavı 1 4 4
Derse Katılım 14 2 28
Proje Sunma 3 5 15
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 12 4 54
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4
Toplam İş Yükü (saat) 113

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16
ÖÇ 1 3 4 5 5
ÖÇ 2 4 5 3
ÖÇ 3 4 5 3
ÖÇ 4 4 5 5
ÖÇ 5 3 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek