GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
507004582020 SANAYİDE ENERJİ YÖNETİMİ II Seçmeli Ders Grubu 4 8 4,00

Lisans


Türkçe


Öğrencilere, enerji tasarrufu/verimliliği olanaklarının belirlenmesi ve giderlerden tasarruf etmek için, teknolojinin uygulanması ve enerji yönetim sisteminin kurulmasında pratik bilgi ve beceriyi sağlamaktır1 Basınçlı havanın verimli kullanımının öğrenilmesi, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına ait bilgi edinilmesi
2 Enerji verimliliği raporu yazmanın temelleri hakkında bilgi edinilmesi, Güneş enerjisinin temellerini, prensiplerinin öğrenilmesi
3 Enerji verimliliği etüt cihazlarının tanınması, Rüzgar enerjisinin temellerini, prensiplerinin öğrenilmesi
4 Bir fabrikanın enerji akış diyagramının oluşturulması, Hidroelektrik enerjisinin temellerinin öğrenilmesi
5 Enerji verimliliği olanaklarının (EVO’larının) belirlenmesi, Dalga enerjisinin temellerini, prensiplerini öğrenilmesi


Yok


Yok


Dersin birinci bölümünün özeti ve basınçlı havanın verimli kullanımı; Enerji verimliliği raporu yazmanın temelleri; Enerji verimliliği etüt cihazları; Bir fabrikanın enerji akış diyagramının oluşturulması; Enerji verimliliği olanaklarının (EVO’larının) belirlenmesi; Kazanların verimli işletilmesi EVO’larının belirlenmesi; Buhar kaçaklarının belirlenmesi ve maliyeti EVO’larının belirlenmesi; Su kaçaklarının maliyeti EVO’larının belirlenmesi; Boruların yalıtılmasıyla kazanılan enerji verimliliği EVO’larının belirlenmesi; Vana ve flanşların yalıtılmasıyla kazanılan enerji verimliliği EVO’larının belirlenmesi; Kondensten ısı geri kazanımı EVO’larının belirlenmesi; Elektrik motorlarının verimli seçimi ve sağlanan tasarruflar EVO’larının belirlenmesi; Yüksek verimli florasan lambaların kullanılması EVO’larının belirlenmesi; Güç faktörünün düzeltilmesi ve sağlanan tasarruf EVO’larının belirlenmesi; Voltaj dengesizliğinin ve motor kayışlarının iyileştirilmesiyle sağlanan enerji tasarrufu


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin birinci bölümünün özeti ve basınçlı havanın verimli kullanımı
2 Enerji verimliliği raporu yazmanın temelleri
3 Enerji verimliliği etüt cihazları
4 Bir fabrikanın enerji akış diyagramının oluşturulması
5 Enerji verimliliği olanaklarının (EVO’larının) belirlenmesi: Kazanların verimli işletilmesi
6 EVO’larının belirlenmesi: Buhar kaçaklarının belirlenmesi ve maliyeti
7 EVO’larının belirlenmesi: Su kaçaklarının maliyeti
8 Ara Sınav
9 EVO’larının belirlenmesi: Boruların yalıtılmasıyla kazanılan enerji verimliliği
10 EVO’larının belirlenmesi: Vana ve flanşların yalıtılmasıyla kazanılan enerji verimliliği
11 EVO’larının belirlenmesi: Kondensten ısı geri kazanımı
12 EVO’larının belirlenmesi: Elektrik motorlarının verimli seçimi ve sağlanan tasarruflar
13 EVO’larının belirlenmesi: Yüksek verimli florasan lambaların kullanılması
14 EVO’larının belirlenmesi: Güç faktörünün düzeltilmesi ve sağlanan tasarruf
15 EVO’larının belirlenmesi: Voltaj dengesizliğinin ve motor kayışlarının iyileştirilmesiyle sağlanan enerji tasarrufu
16 Final Sınavı

DERS KİTABI ve YARDIMCI KAYNAKLAR: EIE-UETM, Elektrik İşleri Etüt İdaresi, Ulusal Enerji Tasarruf Merkezi., “Sanayide Enerji Yönetimi Esasları”, Cilt I,II,III ve IV, Ankara, 2003. Hepbaşlı, A.: “Sanayide Enerji Verimliliği Önlemleri”, Türkiye 8. Enerji Kongresi Bildiriler Kitabı, Ankara, 8-12 Mayıs, Sayı: 1, Sayfa: 183-196, 2000. Hepbaşlı, A.: “Kazanlarda Enerji Tasarrufu Önlemleri”, 5.Türk - Alman Enerji Sempozyumu, Güneş Enerjisi ve Diğer Yenilebilir Enerji Uygulamalarındaki Gelişmeler Bildiriler Kitabı, Sayfa: 365-374, 19-21 Nisan, 1995. Hepbaşlı, A.: “Enerji Yönetimi Ders Notları”, Yayımlanmamış, 2007.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 2 28
Proje Hazırlama 1 15 15
Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 18 18
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek