GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
507004542020 YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ Seçmeli Ders Grubu 4 8 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, öğrencilerin yenilenebilir enerji sistemlerinin temellerini öğrenmesi, yenilenebilir enerji sistemlerinin mühendislik analizlerini yapabilme becerisini kazanmasıdır.1 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına ait genel bilgileri öğrenmek
2 Güneş enerjisinin temellerini, prensiplerini ve uygulamalarını öğrenmek
3 Rüzgar enerjisinin temellerini, prensiplerini ve uygulamalarını öğrenmek
4 Hidroelektrik enerjisinin temellerini, prensiplerini ve uygulamalarını öğrenmek
5 Dalga enerjisinin temellerini, prensiplerini ve uygulamalarını öğrenmek
6 Jeotermal enerjinin temellerini, prensiplerini ve uygulamalarını öğrenmek
7 Fotovoltaik enerjinin temellerini, prensiplerini ve uygulamalarını öğrenmek
8 Biyoyakıtların temellerini, prensiplerini ve uygulamalarını öğrenmek
9 Yakıt pillerinin temellerini, prensiplerini ve uygulamalarını öğrenmek

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına ait genel bilgiler, güneş enerjisinin temelleri, kullanılabilir güneş radyasyonu, güneş kollektörleri ve güneş enerjisi uygulamaları, rüzgar enerjisinin temelleri, prensipleri uygulamaları, hidroelektrik enerjisinin temelleri, prensipleri ve uygulamaları, dalga enerjisinin temelleri, prensipleri ve uygulamaları, jeotermal enerjinin temelleri, prensipleri ve uygulamaları, fotovoltaik enerjinin temelleri, prensipleri ve uygulamaları, biyoyakıtların temelleri, prensipleri ve uygulamaları, yakıt pillerinin temelleri, prensipleri ve uygulamaları.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Giriş
2 Güneş Enerjisinin Temelleri, Kullanılabilir Güneş Radyasyonu, Güneş Kollektörleri ve Güneş Enerjisi Uygulamaları
3 Güneş Enerjisinin Temelleri, Kullanılabilir Güneş Radyasyonu, Güneş Kollektörleri ve Güneş Enerjisi Uygulamaları
4 Güneş Enerjisinin Temelleri, Kullanılabilir Güneş Radyasyonu, Güneş Kollektörleri ve Güneş Enerjisi Uygulamaları
5 Rüzgar Enerjisinin Temelleri, Prensipleri ve Uygulamaları
6 Rüzgar Enerjisinin Temelleri, Prensipleri ve Uygulamaları
7 Hidroelektrik Enerjisinin Temelleri, Prensipleri ve Uygulamaları
8 Dalga Enerjisinin Temelleri, Prensipleri ve Uygulamaları
9 Jeotermal Enerjinin Temelleri, Prensipleri ve Uygulamaları
10 Jeotermal Enerjinin Temelleri, Prensipleri ve Uygulamaları
11 Ara Sınav
12 Fotovoltaik Enerjinin Temelleri, Prensipleri ve Uygulamaları
13 Fotovoltaik Enerjinin Temelleri, Prensipleri ve Uygulamaları
14 Biyoyakıtların Temelleri, Prensipleri ve Uygulamaları
15 Yakıt Pillerinin Temelleri, Prensipleri ve Uygulamaları
16 Final Sınavı

YARDIMCI KİTAPLAR: 1. Twidell, J.W., Weir, A.D., “Renewable Energy Resources”, Chapman and Hall, 1990. 2. Duffie, J.A., Beckman, W.A., “Solar Engineering of Thermal Processes”, John Wiley and Sons, 2006. 3. Tiwari, G.N., Ghosal, M.K., “Fundamentals of Renewable Energy Sources”, Alpha Science, 2007. 4. İbrahim, D., “Güneş Enerjisi Uygulamaları”, Bilişim, 2006. 5. Acaroğlu, M., Alternatif Enerji Kaynakları, Atlas, 2003.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 32 32
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 32 32
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16
ÖÇ 1 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 2 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 3 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 5 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 6 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 7 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 8 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 9 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek