GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
507004242020 INTRODUCTION TO MECHANICS OF COMPOSITE MATERIALS Seçmeli Ders Grubu 4 8 4,00

Lisans


İngilizce


Bu dersin amacı öğrencilerin kompozit malzemelerin lineer elastik analizini anlayabilmelerin sağlamaktır. Bu anlamda malzemelerin izotropik olamayan davranışı ve tabakalı levhaların analizi incelenecektir. Öğrenciler dersi daha iyi anlayabilmek için dönem projesi yapacaklardır.


Prof.Dr. Hasan YILDIZ


1 Çok kullanılan bazı üretim yöntemlerinin yanında, yaygın olarak kullanılan kompozitlerdeki fiber ve matris özelliklerini tanımlama becerisi.
2 Bileşen özelliklerini kullanarak kısa ve uzun fiber destekli kompozitlerin elastik özelliklerinin belirlenmesi becerisi.
3 Matris işlemlerinin kullanarak gerilme, birim şekil değiştirme ve katılık tansörlerinin dönüşümünü yapabilme.
4 İzotropik ve izotropik olmayan malzeme davranışı arasındaki farklılıkların vurgulandığı lineer elastik davranışların anlaşılması.
5 Tabakalı kompozit levha analizi yapma becerisi.
6 Tabakalı kompozit levhalarda kırılma dayanımları analizleri yapma becerisi.
7 Kompozitlerdeki kırılma özellikleri ve çevresel faktörlerin kompozitlere etkilerinin anlaşılması.
8 Kompozitlerdeki son yıllardaki gelişmeler, metal seramik matrisli kompozitler.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


• Tek doğrultulu fiber destekli kompozitlerin özellikleri, • İzotropik olmayan malzemelerin lineer elasistisitesi, • Gerilme, şekil değiştirme vb. dönüşümleri, • Kırılma hipotezleri, • Tabaka analizi, • Kompozitlerin kırılma mekaniği, • Kompozitler ile tasarım.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tanışma, kompozit malzemelerin genel tanıtımı
2 Kompozit Malzemelere Giriş: Kompozit malzeme tipleri ve sınıflandırılması
3 Kompozit Malzemelere Giriş:: Kompozit malzeme tipleri ve sınıflandırılması
4 Basit Kavramlar ve Özellikler: Kompozit malzemeler ile diğer malzemelerin karşılaştırılması, tabaka, levha, izotropi, anizotropi ve orthotrop malzeme tanımları
5 Basit Kavramlar ve Özellikler: Kompozit malzemeler ile diğer malzemelerin karşılaştırılması, tabaka, levha, izotropi, anizotropi ve orthotrop malzeme tanımları
6 Kompozit Malzemeler Mekaniği : Tek doğrultulu tabakanın elastik davranışı, gerilme şekil değişim ilişkileri,gerilme şekil değişim dönüşümleri
7 Kompozit Malzemeler Mekaniği: Tek doğrultulu tabakanın elastik davranışı, gerilme şekil değişim ilişkileri,gerilme şekil değişim dönüşümleri
8 Kompozit Malzemeler Mekaniği: Tek doğrultulu tabakanın elastik davranışı, gerilme şekil değişim ilişkileri,gerilme şekil değişim dönüşümleri
9 Kompozit Levhalar
10 Kompozit Levhalar
11 Arasınav
12 Kompozit Silindirler
13 Kompozitlerin Kırılma Mekaniği
14 Kompozitlerin Kırılma Teorileri
15 Kompozit tasarımları
16 Final Sınavı

Daniel, I.M., Ishai, O., Engineering Mechanics of Composite Materials, Oxford university Press, 1994.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 2 28
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 40 40
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
Toplam İş Yükü (saat) 108

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16
ÖÇ 1 3 2 4
ÖÇ 2 3 3 2
ÖÇ 3 3 4 2
ÖÇ 4 3 4 3
ÖÇ 5 3 4 3
ÖÇ 6 3 4 3
ÖÇ 7 3 3 1
ÖÇ 8 3 2 1 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek