GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
507004282020 PLASTİSİTE TEORİSİNE GİRİŞ Seçmeli Ders Grubu 4 8 4,00

LisansDersin amacı, öğrenciye gerek öğrenimi, gerekse de meslek yaşamı boyunca çok sık karşılaşacağı plastisite teorisi problem tipleri ve özellikle taşıyıcılarda limit analizi hakkında bilgi vermektir. Derste çözülen çok değişik uygulama tipleri yardımı ile, öğrencinin konuyu kavrayıp bilgisini hızlı bir şekilde uygulanması hedeflenmektedir.1 Plastisite teorisinin temel kavram ve ilkelerini öğrendim.
2 Sürekli ortamların kinematiğinde şekil değiştirme tansörünün çıkarılışını, elemanlarının özelliklerini ve tansörün genel yapısını öğrendim
3 Uygunluk koşullarının çıkarılışını ve sürekli ortamlar mekaniği açısından ne anlam ifade ettiğini öğrendim.
4 Sürekli ortamların statiğini ele alarak, gerilme tansörünün çıkarılışını, elemanlarının özelliklerini ve tansörün genel yapısını kavradım.
5 Sürekli ortamlar mekaniği açısından malzeme yasasını ele alınışını ve malzeme yasasını öğrendim.
6 Elastik gerilme - şekil değiştirme arasındaki bağıntıları ve akma kriterlerini kavradım
7 Plastik bölgede gerilme-şekil değiştirme arasındaki bağıntıları öğrendim.
8 Basit konstrüksiyonlarda artık gerilmelerin saptanmasını kavradım.
9 Kiriş ve çerçevelerde limit analizini kavradım.
10 Plastisite teorisinin, şekil değiştirebilen katı cisimler mekaniğinin önemli konularından biri olduğunu ve bu konudaki bilgileri sürekli olarak tazelemek gerektiğini kavradım.


Yok


Yok


• Mekaniğin Genel Tanımı ve Temel Kavramlar, • Sürekli Ortamın Kinematiği (Deformasyonu), • Uygunluk koşulları • Sürekli Ortamların Statiği ve Malzeme Yasası • Elastik Gerilme - Şekil Değiştirme Bağıntıları ve Akma Kriterleri. • Plastik Bölgede Gerilme-Şekil Değiştirme Bağıntıları • Basit Konstrüksiyonlarda Artık Gerilmelerin Saptanması • Kiriş ve Çerçevelerde Limit Analizi.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Mekaniğin Genel Tanımı ve Temel Kavramlar
2 Sürekli Ortamın Kinematiği (Deformasyonu)
3 Uygunluk koşulları
4 Sürekli Ortamların Statiği ve Malzeme Yasası
5 Elastik Gerilme - Şekil Değiştirme Bağıntıları ve Akma Kriterleri
6 Akma Kriterleri
7 Plastik Bölgede Gerilme-Şekil Değiştirme Bağıntıları
8 Uygulamalar
9 Ara sınav I
10 Basit Konstrüksiyonlarda Artık Gerilmelerin Saptanması
11 Artık Gerilmelere İlişkin Uygulamalar
12 Kiriş ve Çerçevelerde Limit Analizi.
13 Kiriş ve Çerçevelerde Limit Analizi; Uygulamalar
14 Ara sınav II
15 Konuların Genel Tekrarı
16 Final Sınavı

DERS KİTABI: 1. Mendolson, A., “Plasticity: Theory and Application”, MacMillan Company New York, 1968. 2. Levon, Ç. Plastik Şekil Verme, İTÜ Kütüphanesi,1990. YARDIMCI KİTAPLAR: 3. Chakrabarty, J., “Theory of Plasticity”, McGraw-Hill International Editions, 1988. 4. Timoshenko, S.; Goodier, J.N.: “Theory of Elasticity”, McGraw-Hill, London. 5. Omurtag, ?, : “Cisimlerin Mukavemeti II”, Beta Basım A.Ş., 2007.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 2 28
Gösterme 14 1 14
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 6 12
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12
Toplam İş Yükü (saat) 78

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
ÖÇ 8
ÖÇ 9
ÖÇ 10
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek