GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
507004682020 STABİLİTE TEORİSİNE GİRİŞ Seçmeli Ders Grubu 4 8 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin; Stabilite ile ilgili temel kavramları tanıması ve bu kavramları ilgili problemlerde kullanması becerisini elde etmesidir.1 Stabilite kavramının öğrenilmesi
2 Stabilite problemlerinde çözüm yöntem ve tekniklerinin öğrenilmesi,
3 Stabilite problemlerinde çözüm yöntem ve tekniklerinin öğrenilmesi,
4 Euler burkulma probleminin çözülmesi ve burkulma modlarının hesaplanabilmesi,
5 Stabilite problemlerinin enerji yöntemiyle çözülmesi
6 Kritik burkulma yüklerinin analitik ve nümerik yöntemle hesaplanıp karşılaştırılması
7 Plakların Stabilitesi konusundaki problemleri anlayabilme ve ilgili problemleri çözme becerisi


Yok


Yok


• Stabilite Kavramı, • Lineer Burkulma Analizi, • Kirişlerin Stabilitesi,Euler durumları • Burkulma modları • Enerji Yöntemleri • Plakların Stabilitesi


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Stabilite Teorisine Giriş : Stabilite kavramı, Stabilite problemlerinin tipleri, verilen yük durumu için birkaç denge durumları, denge kararlılığı
2 Lineer Burkulma Analizi: Burkulma öncesi durum ve burkulma öncesi şekil, lineer burkulma analizi
3 Lineer Burkulma Analizi: çatallanma noktası, simetrik çatallanma, asimetrik çatallanma
4 Lineer Burkulma Analizi: Çözüm yöntemleri, statik yöntem, özdeğer problemi
5 Lineer Burkulma Analizi: Çözüm yöntemleri, enerji yöntemi, dinamik yöntem
6 Kirişlerin Stabilitesi: Temel diferansiyel denklemlerin türetilmesi, sınır koşullarının etkisi, burkulma öncesi şartlar, lineer burkulma analizi
7 Kirişlerin Stabilitesi: Euler Hallerinin burkulma hesabı, kritik yük, burkulma modları
8 Enerji Yöntem ve Kriterleri: Toplam Potansiyel Enerji Yöntemi, Komplemanter enerji yöntemi, virtüel iş prensibi, yaklaşık yöntemler
9 Enerji Yöntemleri: Temel diferansiyel denklemlerin türetilmesi, Rayleigh Ritz Metodu, Galerkin Metodu
10 Enerji Yöntemleri: Sonlu farklar yöntemi, sonlu elemanlar yöntemi,
11 Ara Sınav
12 Enerji Yöntemleri: ANSYS paket programı kullanılarak Euler hallerinin modellenmesi ve analizi, analitik ve nümerik sonuçların karşılaştırılması
13 Plakların Stabilitesi: Temel diferansiyel denklemlerin türetilmesi, burkulma öncesi koşullar
14 Plakların Stabilitesi: ANSYS paket programı kullanılarak değişik sınır koşullarındaki plakların modellenmesi ve analizi, analitik ve nümerik sonuçların karşılaştırılması
15 Plakların Stabilitesi: ANSYS paket programı kullanılarak değişik sınır koşullarındaki plakların modellenmesi ve analizi, analitik ve nümerik sonuçların karşılaştırılması
16 Final Sınavı

DERS KİTABI: 1. Elastik Stabilite Teorisi, S. Timoshenko, Çevirenler: Erdoğan Şuhubi, Hilmi Deren, İstanbul Teknik Üniveristesi Matbaası, 1963 2. Çubuk Plak Kabuk Stabilitesi, Ercüment Köksal, Türkan Köksal, Yıldız Teknik Üniversitesi Matbaası, 1996. YARDIMCI KİTAPLAR: 1. . Kabuk ve Plakların Statik Stabilite ve Dinamik Analizi Örnek Çözümler ve Tablolar, Ercüment Köksal, Mustafa Köksal, Literatür Yayıncılık, 2003


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 2 28
Proje Hazırlama 3 5 15
Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 13 13
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek