GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
507004722020 POLİMER TEKNOLOJİSİ Seçmeli Ders Grubu 4 8 4,00

Lisans


Türkçe


Rafineri ve petrokimya üretiminde en fazla çalışılan ve kullanılan polimerik malzemeler hakkında öğrencileri bilgilendirmek.1 Çeşitli katkı maddelerinin dahil edilmesi ile polimerlerin özelliklerinin nasıl değiştiğini kavrayabilme.
2 Elektriği iyi veya kötü ileten malzemelerin faydalarını açıklayabilme.
3 Kopolimerizasyon işleminin faydalarını açıklayabilme.
4 Polimer türlerini tanıyabilme, özelliklerini ve kullanım alanlarını belirtebilme.Yok


Polimer kimyası hakkında genel bilgi. Polimerizasyonreaksiyonları.Kopolimerler.Homopolimerler.Doğal kauçuk üretim teknolojileri.Yapay kauçuk üretim teknolojileri.Poliüretanlar ve diğer kondenzasyonpolimerleri.Polimerlerinözellikleri.Plastiklere katılan dolgu materyalleri.Plastiklerin kalite kontrol yöntemleri.Plastiklerin biçimlendirilmesinde kullanılan cihazlar, plastiklerin kullanım alanları.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Polimer kimyası hakkında genel bilgi
2 Polimerizasyon reaksiyonları
3 Polimerizasyon reaksiyonları
4 Kopolimerler
5 Kopolimerler
6 Homopolimerler
7 Homopolimerler
8 ARA SINAV
9 Doğal kauçuk üretim teknolojileri
10 Yapay kauçuk üretim teknolojileri
11 Poliüretanlar ve diğer kondenzasyon polimerleri
12 Polimerlerin özellikleri
13 Plastiklere katılan dolgu materyalleri
14 Plastiklerin kalite kontrol yöntemleri
15 Plastiklerin biçimlendirilmesinde kullanılan cihazlar, plastiklerin kullanım alanları.
16 FİNAL

Polimer teknolojisi ile ilgili kaynaklar ve ders notları


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 4 56
Bireysel Çalışma 12 3 36
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 114

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek