GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
507008282020 YALIN ÜRETİM VE ENERJİ YÖNETİMİ Seçmeli Ders Grubu 4 8 4,00

LisansYalın üretim teknikleri ve felsefesinin öğretilmesi, yalın enerji yöntemi bilgilerinin verilmesi


Dr. Öğr. Üyesi Gökhan GÜRLEK, Dr. Öğr. Üyesi Barış Oğuz GÜRSES


1 Yalın düşünce ve temel bilgileri anlama
2 Toyota prensiplerini anlama
3 Yalın düşüncenin temel prensiplerini anlama

Birinci Öğretim


Yok


yok


Yalın düşünce ve temel bilgiler, Kitle üretim sistemi, Toyota prensipleri, Yalın düşüncenin temel prensipleri, 5S ve görsel yönetim, Kaizen düşünme metodu ve SMED, Standart İş ve İş başı öğretim, Hoshin Kanri, A-3 düşünce tarzı, Değer akış haritalama, Ergonomi Yönetimi, Model Fabrika Uygulaması


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Yalın düşünce ve temel bilgiler
2 Kitle üretim sistemi
3 Toyota prensipleri
4 Yalın düşüncenin temel prensipleri
5 5S ve görsel yönetim
6 Kaizen düşünme metodu ve SMED
7 Standart İş ve İş başı öğretim
8 Hoshin Kanri
9 A-3 düşünce tarzı
10 Değer akış haritalama
11 Ergonomi Yönetimi
12 Model Fabrika Uygulaması
13 Model Factory Application
14 Model Factory Application

Ders sunum materyalleriYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 4 56
Rapor Hazırlama 1 16 16
Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 1 1
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 111

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16
ÖÇ 1 4 3 4 4 4
ÖÇ 2 4 3 4 4 4
ÖÇ 3 4 3 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek