GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
507001292020 KARİYER PLANLAMA Ders 1 1 2,00

Lisans


Türkçe


Öğrencilerin iş dünyasını, farklı sektörleri ve bu sektörlerin ihtiyaçlarını tanımalarını sağlayarak; Öğrencileri iş dünyasına hazırlık sürecinde kariyer planlamasının önemi konusunda bilinçlendirmek. Ders, öğrencilerin kişisel yetkinliklerini keşfetmelerini ve iş dünyasının beklentilerini anlamalarını sağlar; ilgili sektörlerin gereklilikleri doğrultusunda bilgi ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.


Dr. Öğretim Üyesi Melis YURDDAŞKAL


1 Kariyer planlama ilkelerini öğrenmek
2 Kariyer planlaması yaparken kullanılan etkili iletişim tekniklerini öğrenmek
3 Kariyer gelişimini planlama becerisi
4 Mezun olduktan sonra kariyer geleceğini planlamak

Birinci Öğretim[Yok]


Kariyer ile ilgili temel kavramlar, Kariyer merkezi faaliyetlerini tanıma, Kişisel farkındalığı artırma, Kariyer seçeneklerini keşfetme, Kendini ifade etme ve etkili iletişim becerilerini geliştirme, Kariyer hedeflerine ulaşmak için gerekli olan karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler kurmanın önemini kavrama, Mesleki becerilerin önemini kavrama ilişki ağları, Eğitim destek birimleri Tanıma, etkili kaynak kullanımını öğrenme.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Kariyer planlama için temel kavramlar
2 Kariyer kavramı
3 Yararlanılabilecek kariyer merkezleri
4 Değişim Programları ve Burslar
5 Temel İletişim Becerileri
6 Sosyal Beceriler (Hassas Beceriler)
7 Lisansüstü eğitim ve kamuda istihdam için gereken bazı sınavlar
8 Vize Sınavı
9 Etkili özgeçmiş oluşturma
10 Mülakatta dikkat edilmesi gereken hususlar
11 Mülakatlarda yapılan hatalar
12 İş arama süreci ve etkileyen faktörler
13 İş arama yöntemleri
14 Yaşam boyu kariyer planlama

YTNK TV Eğitim ModülleriYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Derse Katılım 14 70
Ev Ödevi 1 30
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Ev Ödevi 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Performans 14 1 14
Toplam İş Yükü (saat) 48

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5 4
ÖÇ 3 4 4
ÖÇ 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek