GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
ZTB124 GENEL MİKROBİYOLOJİ Ders 1 2 5,00

Lisans


Türkçe


Mikroorganizmaların karakteristikleri hakkında temel bilgilerin verilmesi, mikroorganizmalarla çalışmak için gereken temel laboratuar tekniklerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.


Prof. Dr. GÖKHAN KAVAS


1 Mikrobiyoloji konusunda temel kavramları öğrenebilme
2 Mikroorganizmaların sınıflandırılmlarını öğrenebilme
3 Mikroorganizmaların izolasyon ve teşhis yöntemlerini öğrenebilme ve uygulama yeteneği kazanabilme
4 Mikroorganizmalardan arınma yöntemlerini (sterilizasyon, dezenfeksiyon gibi) kavrayabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Mikroorganizmaların özellikleri, sınıflandırılmaları, hücre bilgisi, prokaryotik ve ökaryotik hücreler, bakteriler, küfler, mayalar, virüsler, gelişme koşulları, mikrobiyal metabolizma, mikroorganizmaların sayımı, izolasyon ve identifikasyonu, mikroorganizmalardan yararlanma


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Mikrobiyolojinin tanımı ve tarihsel gelişimi
2 Mikroorganizmaların canlılar alemindeki yeri, Mikroorganizma grupları, sınıflandırılmaları, isimlendirme
3 Bakterilerin genel özellikleri
4 Bakterilerde üreme ve bakteri genetiği
5 Küflerin genel özellikleri, hücre yapıları ve çoğalma
6 Mayaların genel özellikleri, hücre yapıları ve çoğalma.
7 Virüslerin genel özellikleri, bakteriyofajlar ve virüslerde çoğalma
8 Arasınav
9 Mikroorganizmalarda beslenme ve gelişim, gelişimi etkileyen faktörler
10 Mikroorganizmalar arasındaki ilişkiler ve etkileşimler
11 Metabolizma, enzimler ve fonksiyonları
12 Mikroorganizmaların kontrol altına alınması
13 Mikroorganizmaların yararlı ve zararlı etkileri, mikroorganizmaların tıpta ve endüstride kontrollü kullanımı
14 Gıdalarda bozulma ve zehirlenmeler
15 Mikroorganizmaların çoğaltılması, izolasyon ve mikrobiyolojik kültür yöntemleri
16 Final Sınavı

Şahin, İ. 1990. Mikrobiyolojiye Giriş, Eser matbaası, 237s, Samsun. Ünlütürk, A., Turantaş, F. 1998. Gıda mikrobiyolojisi, Mengi Tan basımevi, 605s, Çınarlı, İzmir. Temiz, A. 2008. Genel Mikrobiyoloji Uygulama Teknikleri Genel Mikrobiyoloji, Anadolu Üniversitesi Yayınları, No:1961Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 1 15 15
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 40 80
Toplam İş Yükü (saat) 147

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 3 2
ÖÇ 2 3 3 2
ÖÇ 3 3 3 3
ÖÇ 4 3 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek