GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
KIM189 GENEL KİMYA Ders 1 1 5,00

Lisans


Türkçe


Genel Kimya, yalnız kimya ve kimya mühendisliği öğrencileri için önemli ve gerekli bir ders olmayıp diğer birçok başka bilim dalı öğrencileri ve tabii bu arada maddenin yapısını, dönüşümünü, özelliklerini, temel yasalarını, maddeler arasındaki ve madde ile enerji arasındaki ilşkileri öğrenmeye gereksinimi olan ziraat öğrencileri için de çok önemli bir derstir. Dersin amacı; öğrencinin kimyayı, temel kavram ve kuramlarını kavrayarak ve uygulamasını öğrenerek anlamasını sağlamaktır.


Assoc. Prof. Dr. Hayati Türkmen


1 1-Atomum yapısı hakkında temel bilgilerin edinilmesi
2 2-Kimyasal tepkimelerin nasıl gerçekleştiğinin anlayabilmesi
3 3-Moleküller arası çekim kuvvetlerinin neden kaynaklandığının anlaşılabilmesi


Yok


Yok


Atomun yapısı. Periyodik cetvel. Atom çekirdeğinin yapısı ve radyoaktiflik. Kimyasal bağlar. Stokiyometri. Gazlar. Sıvılar ve hal değişimleri. Katılar. Çözeltiler ve çözelti reaksiyonları.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş, Atomlar, Moleküller ve İyonlar
2 Kimyasal Tepkimelerde Kütle İlişkileri
3 Sulu Çözeltilerdeki Tepkimeler
4 Termokimya
5 Kuantum Kuramı ve Atomların Elektronik Yapısı
6 Kuantum Kuramı ve Atomların Elektronik Yapısı
7 Elementlerin Periyodik Özellikleri
8 Elementlerin Periyodik Özellikleri
9 Ara sınav
10 Kimyasal Bağların Temel Kavramları, Moleküler Geometri ve Bağlanma Kuramları
11 Kimyasal Bağların Temel Kavramları, Moleküler Geometri ve Bağlanma Kuramları
12 Gazlar
13 Gazlar
14 Moleküller Arası Kuvvetler, Sıvılar ve Katılar
15 Moleküller Arası Kuvvetler, Sıvılar ve Katılar
16 Yarıyıl sonu Sınavı

DERS KİTABI 1. Hill J.W., Petrucci R.H., “General Chemistry: An Integrated Approach” Prentice Hall, Third Edition (2001) 2. Atkins P., Jones L., “Chemistry: Molecules, Matter, and Change” W.H. Freeman&Co. Third Edition (1999) veya Atkins P., Jones L., “Temel Kimya: Moleküller, Maddeler ve Değişimler” Bilim Yayıncılık, Cilt I ve II (1999)


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 15 2 30
Problem Çözümü 15 2 30
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 114

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 4 3
ÖÇ 2 5 4 3
ÖÇ 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek