GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
0 0 0

Lisans

1 Denklem çözümlerini öğrenir
2 Lineer ve kuadratik fonksiyonları, grafik tekniklerini öğrenir
3 Bir fonksiyonun limitini almayı ve fonksiyon sürekliliğini kavrar
4 Bir fonksiyonun türevini almayı öğrenir
5 Bir fonksiyonun integralini almayı öğrenir
6 Matris cebirini ve doğrusal denklem sistemlerini çözmeyi kavrar[Yok]Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Kümeler, sayı sistemleri
2 Özdeşlikler, denklemler ve eşitsizlikler
3 Fonksiyonlar (doğrusal, ikinci dereceden) ve grafikleri
4 Fonksiyonlar (rasyonel, cebirsel, parçalı, logaritmik) ve grafikleri
5 Limit kavramı ve süreklilik
6 Türev kavramı, türevin geometrik anlamı, türev alma kuralları ve uygulamaları
7 Parçalı, üstel ve logaritmik fonksiyonların türevleri
8 Ara Sınavı
9 İntegral kavramı, integral alma kuralları ve uygulamaları, belirsiz integral
10 Parçalı, üstel ve logaritmik fonksiyonların integralleri
11 Rasyonel fonksiyonların integrali
12 Belirli integral ve eğri altında kalan alan hesabı
13 Vektör ve matris kavramı, matrislerde işlemler, determinantlar
14 Matrislerin parçalanması ve matris tersi
15 Doğrusal denklem sistemlerinin çözümü
16 Final SnavıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 96

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 4 4
ÖÇ 2 5 4 3
ÖÇ 3 5 4 3
ÖÇ 4 4 3 4
ÖÇ 5 5 4 3
ÖÇ 6 5 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek