GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
ZGN102 GENETİK Ders 2 3 4,00

Lisans


Türkçe


Genetik biliminin temel konularını ve kalıtımın temellerini öğrenmek


Doç Dr. R. Refika AKÇALI GİACHİNO


1 1) Genetik biliminin temel tanım ve kavramlarını açıklar
2 2) Genetik biliminin Ziraat Mühendisliği alanındaki yerini kavrar
3 3) Genetik materyalin kalıtımdaki rolünü öğrenir
4 4) Kalıtım biçimi ile ıslah çalışmaları arasındaki bağlantıyı kavrar
5 5) Moleküler genetik ve biyoteknoloji alanında yapılan çalışmalar için gerekli temel bilgileri öğrenir

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Genetiğin tanımı, kapsamı, kalıtım materyalinin fonksiyonları, mitoz, mayoz, Mendel kuralları, genetikte olasılık hesapları ve istatistik analiz, Mendel kurallarından sapmalar, multiple alleli, eşeyin belirlenmesi ve eşeye bağlı kalıtım, linkage ve crossing over, mutasyonlar


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş, genetiğin tanımı, kapsamı, genetikte temel kavramlar
2 Nukleik asitler, DNA’nın organizasyonu, kalıtım materyalinin fonksiyonları
3 Replikasyon, genetik kod, transkripsiyon, translasyon
4 Kalıtım materyalinin hücreden hücreye iletimi (mitoz), Kalıtım materyalinin generasyondan generasyona iletimi (mayoz)
5 Medellenen özelliklerin kalıtımı, Mendel kuralları
6 Monohibrid ve dihibrid açılmalar, problem çözümü
7 Mendellenen özelliklerde binom uygulaması, problem çözümü
8 ARA SINAVI
9 Fenotipik açılmadan yararlanılarak genotipik yapının belirlenmesi, problem çözümü
10 Genetikte olasılık hesapları ve istatistik analiz
11 Eşdeğer kalıtım, epistatik kalıtım, letalite, penetrans ve ekspressivite
12 Multiple alleli, çevre koşullarının kalıtım faktörlerine etkisi,
13 Eşeyin belirlenmesi ve eşeye bağlı kalıtım
14 Linkage ve crossing over
15 Genetik Problemler
16 YIL SONU SINAVI

1. Demir, I., 1986. Genetik. E.U.Z.F. Yayınları No: 263 Bornova- İzmir 2. Temizkan, G.O., 1994. Genetik I. Temel Genetik. I.U.F.F. Basımevi 3. Lewin, B. 2000. Genes VII, Oxford University Press, ISBN 0-19-879280-8. 4. Russel, P.J. 2002. iGenetics, Pearson Education Inc., ISBN0-321-18172-7. 5. Klug., W.S and Cummings., M. R. 2000. Concepts of Genetics. Öner., C. (Çeviri edit.) Genetik Kavramlar. ISBN.0-13-081626-4Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 50
Ev Ödevi 1 50
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 10 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 115

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 3 2 4 3
ÖÇ 2 3 2 4 4 2
ÖÇ 3 4 3 2 4 3
ÖÇ 4 3 2 4 4 2
ÖÇ 5 4 3 3 2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek