GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BGU301 GÜBRELER VE BAHÇE BİTKİLERİNİN GÜBRELENMESİ Seçmeli Ders Grubu 3 5 4,00

Lisans


Türkçe


Bahçe ve sera bitkilerinin gübrelenmesinde temel ilkelerin öğrenilmesi, gübrelemeye etki eden faktörler arasındaki ilişkinin yorumlanması, meyve (bağ, turunçgil, yumuşak ve sert çekirdekli, sert kabuklu, zeytin vs) ve sebzelerin (domates, hıyar, biber, patlıcan vs) gübrelenmesi, gübrelerin verilme zamanları ve uygulama şekillerinin öğretilmesi, bahçe ve sera bitkilerinde görülen besin maddesi noksanlık ve fazlalık belirtilerinin tanınmasının sağlanması, gübreleme proğramlarının hazırlanmasında yetkinliğin sağlanması, damla gübreleme proğramlarının ve yaparaktan gübreleme uygulamalarının öğrenilmesi


Dr.Öğr Üyesi Bülent YAĞMUR


1 Meyve ve sebzeleri kullanılma durumlarına tüketilen kısımlarına ve iklim isteklerine göre sınıflandırarak tanıma konusunda beceri sahibi olabilme.
2 Gübrelemeye etki eden faktörlerin (bitkisel, çevresel, yetiştirme ortamı vs) irdelenmesi ve aralarında ilişki kurma becerisini kazanma.
3 Bahçe ve sera bitkilerinde bitki besin maddesi noksanlık ve fazlalık belirtilerini tanıma ile doğrudan sahada üreticiye noksanlık yada fazlalığa karşı alınabilecek yöntemleri anlatma ve öğretme becerisini kazanma.
4 Gübre uygulama şekli formu, zamanı ve miktarının öğrenilmesi ve bunları farklı bitkilere uygulama becerisini kazanma.
5 Gübreleme proğramlarının hazırlanması için gerekli verilerin toplanması hesaplanması ve yorumlama yeteneğini kazanma
6 Bahçe ve serada yetiştirilen bitkiler için spesifik gübreleme proğramlarının hazırlanması ve uygulama yeteneğini kazanıma

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bahçe ve sera bitkilerinin tanıtılması. Gübrelemeye etki eden faktörlerin öğretilmesi. Gübre ve gübreleme kavramlarının tanıtılması. Bahçe ve sera bitkilerinde bitki besin maddesi noksanlık ve fazlalık belirtilerinin tanıtılması. Bahçe ve sera bitkilerinde gübre uygulama şekli, yöntemi ve zamanının öğretilmesi. Gübreleme proğramlarının hazırlanmasında temel ilkelerin betimlenmesi. Bahçe ve sera bitkilerinden seçilmiş örneklerde gübreleme ilkeleri ve gübreleme proğramlarının öğrenilmesi


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş . Bahçe ve sera bitkilerinin gübrelenmesi konusunda başvurulabilecek kaynak kitap ve periyodiklerin tanıtılması Laboratuar çalışması (laboratuarların tanıtılması)
2 Bahçe ve sera bitkilerinin meyve özelliklerine tüketilen kısımlarına ve iklim özelliklerine göre sınıflandırılması Bitki örneklerinin alınması ve analize hazır hale getirilmesi
3 Gübrelemeye etki eden faktörler ve gübreleme yöntemleri damla gübreleme (fertigation) ve yapraktan gübreleme Laboratuar çalışması (organik gübrelerin tanıtılması)
4 Gübre ve gübreleme kavramı, temel ve başa gübreleme, gübrelerin sınıflandırılması, organik ve inorganik gübrelerin tanıtılması Laboratuar çalışması (kimyasal gübrelerin tanıtılması)
5 Bitki besin elementlerinin bitkideki miktarları, bitkiler için mutla gerekli olan elementler ve alınış formları, bahçe ve sera bitkilerinde noksanlık ve fazlalık belirtileri Laboratuar çalışması (kimyasal gübrelerin tanıtılması)
6 Gübreleme programlarını hazırlama ilkeleri, meyve ve sebzelerde gübreleme zamanları Gübreleme proğramı için hesaplamalar
7 Meyvelerin gübrelenme ilkeleri:Turunçgillerin gübrelenmesi Bahçe bitkileri için spesifik gübreleme proğramlarının hazırlanması
8 Arasınav Sera bitkileri için spesifik gübreleme proğramlarının hazırlanması
9 Meyvelerin gübrelenme ilkeleri:Bağın gübrelenmesi N,P noksanlık ve fazlalık Simptomları
10 Meyvelerin gübrelenme ilkeleri:Zeytinin gübrelenmesi K, Ca noksanlık ve fazlalık Simptomları
11 Meyvelerin gübrelenme ilkeleri:Elma ve kayısının gübrelenmesi Mg;S noksanlık ve fazlalık Simptomları
12 Sebzelerin gübrelenme ilkeleri:Domatesin gübrelenmesi B,Fe, noksanlık ve fazlalık Simptomları
13 Sebzelerin gübrelenme ilkeleri:Hıyarın gübrelenmesi Cu;Zn noksanlık ve fazlalık Simptomları
14 Sebzelerin gübrelenme ilkeleri:Biberin gübrelenmesi Mn, Mo noksanlık ve fazlalık Simptomları
15 Sebzelerin gübrelenme ilkeleri:Patlıcan gübrelenmesi Na, Cl noksanlık ve fazlalık Simptomları
16 Final sınav

1.Ağaoğlu S.Y. ve ark. 2001. Genel Bahçe Bitkileri 2.Vural, H.Eşiyok, D., Duman, İ.,2000. Kültür Sebzeleri. 3.Kacar, B. Ve Katkat, V., 2006. Bitki Besleme 4. Mendilcioğlu, K., 1999. Subtropik İklim Meyveleri. 5.Childers, F., 1966. Nutrition McGraw-Hill Inc. 6.IFA Word Fertilizer Use Manuel 7. Havlin et.all. 1995. Soil Fertility and Fertilizer 8.Kacar,, B. Katkat V., 2008. Gübreler ve Gübreleme 9.Mengel , K., Kirkby, E., 1987. Principles of Plant Nutrition. Int. Potash Inst. BernYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 80
Ev Ödevi 1 20
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Bireysel Çalışma 2 10 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 10 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 10 20
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4
ÖÇ 2 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5
ÖÇ 3 5 5 5 4 4 3 4 4 3 4 5 5 5
ÖÇ 4 5 5 4 5 5 4 3 5 5 5 4 5 4
ÖÇ 5 5 4 4 4 5 5 4 3 4 5 4 5 4
ÖÇ 6 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek