GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
GDM301 GÜBRE DAĞITMA MAKİNELERİ Seçmeli Ders Grubu 3 5 4,00

Lisans


Türkçe


Gübreleme tekniği yönünden önemli mineral ve organik gübrelerin fiziko mekanik özelliklerini ortaya koymak, bu gübrelerin bitkinin kullanımına sunuş prensiplerini ve tekniklerini açıklamak, gübreleme makinalarının işletme düzeyinde seçimini, ayarlamasını ve işletilmesini yapabilecek düzeyde öğrencilere gerekli bilgileri vermektir.


Prof. Dr. Fazilet ALAYUNT, Assoc. Prof. Dr. Arzu YAZGI


1 Gübreleme tekniklerini ve ülkemizde kullanılan yöntemleri öğrenme
2 Gübreleme makinalarını öğrenme
3 Eki öncesi, ekimde ve çıkış sonrası gübreleme, kullanılabilece gübreleme makinalarının seçimini, ayarlanmasını ve işletilmesini yapabilme
4 Sürdürülebilir tarımı olanaklı kılacak şekilde gübreleme tekniklerini türetebilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Gübrelerin fiziksel (mekanik) özellikleri, farklı yapısal özelliklere sahip gübrelerin toprağa verilme prenspleri, organik ve anorganik gübrelerin dağıtımında kullanılan makinaların çalışma prensipleri, gübrelerin makina ile dağıtımındaki mühendislik esasları, bitki toprak ve makina ilişkisi.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Gübrelerin amaç ve ödevleri, mineral ve organik gübrelerin genel tanıtımı. Gübreleri tanıma, makina ile ilişkili özellikleri araştırma
2 Gübreleme tekniği yönünden önemli mineral ve oganik gübrelerin fiziko mekanik özellikleri. Laboratuvarda fiziksel özelliklerin belirlenmesine yönelik ölçümler yapılması
3 Bitki gübre ilişkileri ve gübrelerin bitkinin kullanımına sunuş teknikleri Farklı gübre örneklerinin fziksel özelliklerinin belirlenip karşılaştırılması.
4 Sunuş tekniklerine uygun mineral gübreleme makinalarının sınıflandırılması, seçimi ve önemli özellilerinin açıklanması. Mineral gübre dağıtma makinalarının incelenmesi
5 Katı ve sıvı gübre dağıtma makinalarının işe hazıranması (Gübre normu ayarları). Mineral gübre dağıtma makinalarının incelenmesi.
6 Fertigasyon ve yaprak gübreleme makina ve teknikleri Yaprak gübrelemesinde kullanılan makinalar
7 Oganik gübre dağıtma makinalarının sınıflandırılması, seçimi ve önemli özelliklerinin açıklanması Organik gübre dağıtm makinalarının incelenmesi ve çalıştırılması
8 Arasınav
9 Katı ahır gübresi dağıtma makinalarının işe hazırlanması (Gübre normu ayarı v.b.). Ahır gübresi dağıtma makinalarıda norm ayarı
10 Sıvı ahır gübresi dağıtma makinalarının işe hazırlanması Sıvı ahır gübresi dağıtmamakinaları ile ilgili ölçüm ve değerlendirmeler
11 Şeritvari ve başa katı mineral gübrelemede kullanılan gübre atma organları ve toprağa verilişinde kullanılan gübre gömücü ayaklar Şeritvari ve başa gübrelemede kullanılan makinalar
12 Doğrudan ekimde mineral gübrelerin toprağa veriliş teknikleri ve donanımları. Doğrudan ekimde gübrelemeye uygun makina ve ekipmanlar
13 Bağ-Bahçe ve çaylıkların gübrelemesinde kullanılan teknik ve makinalar. Bağ, bahçe ve çaylıklarda kullanılan gübreleme makinaları
14 Gübreleme Makinaları üzerinde genel tekrar Tekrar
15 Uygulama sınavı Uygulama sınavı
16 Final sınavı

1.Önal, İ., 2006. Ekim, Bakım, Gübreleme Makinaları. Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın No: 490, İzmir. 2.Önal, İ., 2005. Toprak İşleme Sistemleri ve Doğrudan Ekim Makinası Konstrüksiyonu. Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayın No. 564, İzmir. 3.Yağcıoğlu, A., 2008. Bitki Koruma Makineleri. EÜZF Yayın No. 508. İzmir


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Bireysel Çalışma 10 2 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12
Laboratuvar Sınavı 1 6 6
Ev Ödevi 2 5 10
Toplam İş Yükü (saat) 118

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 3
ÖÇ 2 3
ÖÇ 3 2 3
ÖÇ 4 1 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek