GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BHS301 BAHÇE BİTKİLERİ HASTALIKLARI VE YÖNETİMİ Seçmeli Ders Grubu 3 5 4,00

Lisans


Türkçe


Öğrencilerin, meyve, bağ ve sebzelerde hastalıklara yol açan abiotik ve biotik etmenler nedeniyle meydana gelen hastalıkların tanımalarının ve bunları kontrol yöntemlerinin kavratılmasıdır.


Doç. Dr. İsmail Can PAYLAN


1 Bitkilerde hastalık kavramını anlayabilme, hangi etmenlerin bitkilerde hastalık belirtisi oluşturduğu bilgisini kazanabilme,
2 Ekonomik önemi olan hastalıkların ve etmenlerinin tanınması,
3 Bu etmenlerle mücadele yöntemlerini ana hatlarıyla kavrayabilme
4 Entegre mücadele yaklaşımının benimsenmesi
5 Bu konularla ilgili olarak karşılaşılabileceği problemlere çözüm önerileri üretebilme becerisi kazanma

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Meyve Hastalıkları ve savaşımları Yumuşak çekirdekliler Taş çekirdekliler Üzümsü meyveler Kabuklu Meyvelerde ( Ceviz, Kestane v.b.) Görülen Hastalıklar Bağ hastalıkları Üzümsü meyvelerde görülen hastalıklar Subtropik meyve hastalıkları (Zeytin ve Turunçgil) Sebze Hastalıkları ve savaşımları Sebze Fidelerinde Görülen Önemli Hastalıklar Domates, Biber ve Patlıcanda Görülen Hastalıklar Hıyar, Kabak, Kavun ve Karpuz Hastalıkları Lahana ve Marul Hastalıkları Baklagillerde Görülen Hastalıklar Örtü altında görülen hastalıklar


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Bitkilerde hastalık kavramı ve tanımı, üretim materyalinde görülen hastalıklar ve savaşımı Laboratuarda konu ile ilgili türlerin incelenmesi
2 Yumuşak ve sert çekirdekli meyve türlerinde görülen hastalıklar ve savaşımı Laboratuarda konu ile ilgili materyalin incelenmesi
3 Yumuşak ve sert çekirdekli meyve türlerinde görülen hastalıklar ve savaşımı Laboratuarda konu ile ilgili materyalin incelenmesi
4 Yumuşak ve sert çekirdekli meyve türlerinde görülen hastalıklar ve savaşımı Laboratuarda konu ile ilgili türlerin incelenmesi
5 Kabuklu meyve türlerinde görülen hastalıklar ve savaşımı Laboratuarda konu ile ilgili türlerin incelenmesi
6 Bağda görülen hastalıklar ve savaşımı Laboratuarda konu ile ilgili materyalin incelenmesi
7 Subtropik meyve türlerinde görülen hastalıklar ve savaşımı Laboratuarda konu ile ilgili materyalin incelenmesi
8 Ara sınav
9 Solanaceae familyası türlerinde görülen hastalıklar ve savaşımı Laboratuarda konu ile ilgili materyalin incelenmesi
10 Solanaceae familyası türlerinde görülen hastalıklar ve savaşımı Laboratuarda konu ile ilgili materyalin incelenmesi
11 Cucurbitaceae familyası türlerinde görülen hastalıklar ve savaşımı Laboratuarda konu ile ilgili materyalin incelenmesi
12 Cucurbitaceae familyası türlerinde görülen hastalıklar ve savaşımı Laboratuarda konu ile ilgili materyalin incelenmesi
13 Leguminacea familyası türlerinde görülen hastalıklar ve savaşımı Laboratuarda konu ile ilgili materyalin incelenmesi
14 Kışlık sebze türlerinde görülen hastalıklar ve savaşımı Laboratuarda konu ile ilgili materyalin incelenmesi
15 Proje Sunumu Proje Sunumu
16 Final sınavı

Ders Notu: Yardımcı Kaynaklar: 1. Döken, M.T. Demirci E. ,Zengin H. ,Döken, M.T., E.Demirci ve H.Zengin, 2000. Fitopatoloji. 227 s. , Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Erzurum Ofset Tesisi , 2. Agrios, G.N. 2005. Plant Pathology (5th edition). Elsevier-Academic Press, San Diego, CA. 922 pp. 3. Saygılı,H., Şahin, F., Aysan,Y., 2008. Bitki Bakteri Hastalıkları, 318 s. 4. Fahy,P.C., and Persley,G.J., 1983. Plant Bacterial Diseases: A diagnostic Guide, 393 p. 5. Desvignes, J.C., Boye, R., Cornaggia, D., Grasseau, N., Virus diseases of fruit trees. CTIFL, Paris, 201 p., 1999. 6. Sutic, D.D., Ford, R.E., Tosic, M.T., Handbook of Plant Virus Diseases. CRC Press LLC, U.S.A., XXIV+553 p., 1999.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Rapor Hazırlama 1 1 1
Proje Sunma 1 5 5
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 10 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
Toplam İş Yükü (saat) 112

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4
ÖÇ 2 5 5 5 5 3 3 4 5 4 3 4 5 4
ÖÇ 3 4 3 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4
ÖÇ 4 5 5 4 5 3 5 4 3 4 5 5 5 5
ÖÇ 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek