GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
THS301 TARLA BİTKİLERİ HASTALIKLARI VE YÖNETİMİ Seçmeli Ders Grubu 3 5 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin; ülkemizde yaygın olarak yetiştirilen tarla bitkilerindeki hastalıkları tanımasını, bu hastalıkların teşhis, tanı ve mücadelesinde kullanılan yöntemleri öğrenmesini ve karşılaştıkları bir sorunun çözümünü sonuçlandırmayı ve elde edilen bulguları raporlaştırmayı gerçekleştirebilmesini sağlamaktır.


Prof. Dr. Semih ERKAN, Prof. Dr. Hatice ÖZAKTAN, Yard. Doç. Dr. Nedim ÇETİNKAYA


1 Tarla bitkilerinde görülen hastalıkları ve onların bazı özelliklerini ifade edebilme
2 Tarla bitkilerindeki hastalıkların belirtilerini etmenlere göre ayırt edebilme
3 Tarla bitkilerindeki hastalıkların enfeksiyon kaynaklarını, bulaşma, taşınma ve yayılma yollarını tahmin edebilme
4 Tarla bitkilerindeki hastalıkları teşhis edebilme ve en uygun mücadele yöntemlerini önerebilme
5 Konu ile ilgili rapor ve sunu oluşturabilme


Yok


Yok


- Tarla bitkilerinde görülen abiyotik ve biyotik kökenli hastalıklara yönelik genel bilgiler - Tarla bitkilerindeki hastalıkların coğrafik yayılışları, belirtileri, zarar şekilleri ve konukçuları - Tarla bitkilerindeki hastalık etmenlerinin morfolojik özellikleri, yaşam çemberleri, taşınma ve bulaşma yolları - Tarla bitkilerindeki hastalıklar için alınabilecek mücadele (önlem) yolları - Tarla bitkilerindeki hastalıkların laboratuvar ve arazideki teşhislerinde izlenecek aşamalar ve önlemleri için öneri sunma


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Bitkilerde hastalık olgusu ve temel kavramlar, hastalık etmenleri, ekonomik önemleri ve tarihçe Kaynak kitaplarda ve yayınlarda incelemeler
2 Tahıllardaki fungal hastalıklar (Kök ve kök boğazı hastalıkları) Toplanan bitki örneklerinin laboratuarda incelenmesi
3 Tahıllardaki fungal hastalıklar (Gövde ve yaprak hastalıkları) Toplanan bitki örneklerinin laboratuarda incelenmesi
4 Tahıllardaki fungal hastalıklar (Başak hastalıkları) Toplanan bitki örneklerinin laboratuarda incelenmesi
5 Tahıllardaki bakteriyel ve viral hastalıklar Toplanan bitki örneklerinin laboratuarda incelenmesi
6 Pamuk hastalıkları Toplanan bitki örneklerinin laboratuarda incelenmesi
7 Ayçiçeği hastalıkları Toplanan bitki örneklerinin laboratuarda incelenmesi
8 Arasınav
9 Patateslerdeki fungal ve bakteriyel hastalıklar Toplanan bitki örneklerinin laboratuarda incelenmesi
10 Patateslerdeki virüs hastalıkları Toplanan bitki örneklerinin laboratuarda incelenmesi
11 Tütünlerdeki fungal ve bakteriyel hastalıklar Toplanan bitki örneklerinin laboratuarda incelenmesi
12 Tütünlerdeki virüs hastalıkları Toplanan bitki örneklerinin laboratuarda incelenmesi
13 Şeker pancarı hastalıkları Toplanan bitki örneklerinin laboratuarda incelenmesi
14 Laboratuvar ve arazideki teşhis ve tanıda izlenecek yollar Kaynak yayınlar üzerinde incelemeler ve yorumlama
15 Ders konularının genel değerlendirmesi Konu ile ilgili materyal üzerinde inceleme ve tartışma yapma
16 Final Sınavı

Önerilen Kaynaklar: - Anonymous. American Phytopathological Society tarafından yayınlanan ve bitki virüs hastalıkları konusunda bilgiler içeren kitaplar. - Agrios, G.N., Plant Pathology, Fifth Edition, 922 pp. (Text Book), 2005. - Fahy, P.C., Persley, G.J., Plant Bacterial Diseases, Acad. Press,U.S.A.,393 p., 1983. - Nyvall, R. F., Field Crop Diseases. Third Edition, Iova State University Pres. 632 p., 1999. - Sutic, D.D., Ford, R.E., Tosic, M.T., Handbook of Plant Virus Diseases. CRC Press LLC, U.S.A., XXIV+553 p., 1999.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Quiz 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Örnek Vaka İncelemesi 2 8 16
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
Toplam İş Yükü (saat) 110

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 3 3 5 3 4 3
ÖÇ 2 3 3 4 4 4 3
ÖÇ 3 3 2 5 3 3 4
ÖÇ 4 3 4 5 4 3 4
ÖÇ 5 3 3 4 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek