GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
DEN301 TARIMDA DENEME PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME Seçmeli Ders Grubu 3 5 4,00

Lisans


Türkçe


Tarla, sera ve laboratuar koşullarında kurulan denemelerin belirli bir deneme desenine göre düzenlenmesi ve çıktılarının bu teknik üzerinden değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu derste Ziraat Fakültesi öğrencilerinin ileride yapacakları araştırmalar için ihtiyaç duyacakları temel deneme tekniği konuları işlenmektedir. Bu amaçla; uygun deneme deseninin seçimi, denemenin planlanması ve kurulması, elde edilen sonuçların değerlendirilmesi ve yorumlanması gibi konulara değinilmektedir.


Prof. Dr. Önder ÇAYLAK


1 1. Tarımsal araştırmaların önemini kavrayabilme
2 2. Araştırmaların planlaması ve en uygun modelin seçilebilmesi yeteneği
3 3. Yapılan veya yapılacak olan araştırmalar ile ilgili fikir ve çözüm ürütebilmek
4 4. Üretime uygun yer, çeşit/genotipleri belirleyebilme ve üreticiye önerebilme
5 5. Elde edilen araştırma çıktılarına farklı bir açıdan yorum getirebilme


Yok


Yok


Denemelerin Planlanması, Uygulanması, Yürütülmesi, Değerlendirilmesi ve Yorumu; Deneme Düzen ve Desenleri. Tekerrürsüz Denemeler, Temel İstatistik tanımlar ve testler, İnteraksiyonların yorumlanması, Ortoganal karşılaştırmalar, Tek Faktörlü Denemeler, Matematik Modelleri ile Deneme Desenleri, Eksik Parseller, İki Faktörlü Denemeler, Üç Faktörlü Denemeler, Üç Faktörlü Deneme Düzenleri. Çeşit Nitelikli Seviyelerin Karşılaştırılması, Doz Nitelikli Seviyelerin Ortogonal Karşılaştırılması.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı, kapsamı, gerekçesi, önemi Tanışma
2 Deneme metodlarının temel ilkeleri, denemelerin planlanması, yer seçimi, gözlem ve ölçümler Konunun tekrarlanarak tartışmaya açılması
3 Tekrarlamalar, bloklama, deneme desenleri, araştırmalarda kullanılan temel istatistik kavramlar Tartışma
4 Tek faktörlü denemelerin varyans analizi: Tesadüf parselleri deneme deseni, deneme hataları ve sonuçların yorumlanması Farklı örneklerle analitik uygulama
5 Tek faktörlü denemelerin varyans analizi: Tesadüf blokları deneme deseni ve sonuçların yorumu Farklı örneklerle analitik uygulama
6 Ortalamaların karşılaştırılması: LSD ve Duncan testleri Bireysel çalışma: Ortalamaların LSD, Duncan testleri ile yorumlanması
7 Doz niteliğindeki faktörlerin ortogonal parçalanması Bireysel çalışma: Ortogonal testler ile faktörlerin etki biçimlerine parçalanması
8 Arasınav
9 İki faktörlü deneme desenleri: Basit faktöryel düzen ve interaksiyon durumu Analitik uygulama
10 İki faktörlü deneme desenleri: Bölünmüş parseller Analitik uygulama
11 İki faktörlü denemelerde yorumlama ve ortalamaların istatistiki karşılaştırılması Analitik uygulama
12 Üç faktörlü deneme desenleri: Basit faktöriyel düzen Analitik uygulama
13 Üç faktörlü deneme desenleri: Bölünen bölünmüş parseller Analitik uygulama
14 İkili ve üçlü interaksiyonların yorumlanması Analitik uygulama ve tartışma
15 İkili ve üçlü interaksiyon durumunda ortalamaların karşılaştırılması Analitik uygulama
16 Final Sınavı

Açıkgöz, N., E. İlker, A. Gökçöl, 2004. Biyolojik Araştırmaların Bilgisayarda Değerlendirilmeleri. ISBN: 973-483-607-8 E.Ü. Tohum Teknolojisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayın No:2 Bornova-İzmir Açıkgöz, N., 1994. Tarımda Araştırma ve Deneme Metodları, , Ege Üniv. Ziraat Fak Yay No. 478, İzmir. Steel, R.G.D and Torrie, J.H., 1981. Prensiples and procedures of statistics. Mc graw and HillInt. Editions.Aucland USA Cochran, W.G. and G.M. Cox, 1957. Experimental designs. II. Edition, John Wiley and sons Inc., Newyork.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 6 6
Final Sınavı 1 10 10
Quiz 2 0 1
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Takım/Grup Çalışması 4 3 12
Bireysel Çalışma 3 4 12
Okuma 3 6 18
Toplam İş Yükü (saat) 115

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek