GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
CBS301 TARIMDA UZAKTAN ALGILAMA VE CBS Seçmeli Ders Grubu 3 5 4,00

Lisans


Türkçe


Uydu görüntüleri ve hava fotoğrafları ile veri toplama, yorumlama ve üretilen verilerin CBS kurallarına göre veri tabanına girilmesi becerisinin kazandırılması.


Prof. Dr. Yusuf KURUCU Doç.Dr. M.Tolga ESETLİLİ


1 Uzaktan algılamanın ve coğrafi bilgi sistemlerinin temel prensipleri, kulanım alanlarını öğrenmek
2 Uzaktan algılama ve CBS yazılımlarının tanıtılması, öğretilmesi
3 Uydu görüntüsü ve hava fotoğraflarından veri toplamak için temel görüntü işleme aşamalarını öğrenmek

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Büyük alanlara dağılmış objelerin belirlenmesi, yerlerinin tanımlanması ve bir sistem düzeninde haritalanması amacıyla uzaktan Algılama tekniği ve coğrafi bilgi sistemlerinin tanıtılması, bu amaçla kullanılan temel bilgiler, yöntem, yazılım ve donanımların öğretilmesi


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Uzaktan algılama tekniği temel kavramları Tanışma
2 Yazılımın tanıtılması, Obje ve piksel yansıma değerleri arasındaki ilişkiler Yazılımın öğretilmesi
3 Hava fotoğraflarından ve uydu görüntülerinden toprak özellikleri ve bitki örtüsü tanımlamaları Aynalı stereskop kullanımının öğretilmesi
4 Görüntülerde çözünürlük kavramı Görüntülerin kompozit ve tek bant olarak yazılımda açılmasının gösterilmesi
5 Temel görüntü işleme aşamaları Zenginleştirme, Filtreleme, Görüntü kesme işlemlerinin yapılması
6 Görüntü düzeltme işlemleri Geometrik düzeltme, radyometrik düzeltme yapılması, rektifikasyon işleminin açıklanması
7 Ara sınav
8 Görüntü Sınıflandırma Sınıflandırma işleminin öğretilmesi
9 Coğrafi bilgi sisteminin temel prensipleri CBS tanıtımı
10 CBS Yazılımı kullanımının öğretilmesi, Yazılımın öğretilmesi
11 Veri tabanı tanımlama ve veri girişi yöntemleri Veri tabanı oluşturma ve veri girişinin öğretlmesi
12 Katman oluşturma ve sayısallaştırma Katman oluşturulması, harita üzerinden sayısallaştırmanın öğretilmesi
13 Veri analizi Veri analizinin yapılması
14 Sorgulama modellerinin oluşturulması ve Sorgulama işlemleri Sorgulama ve Tematik Harita oluşturulması
15 Final sınavı
16

1. Kurucu, Y. 2001. Lecturer notes on RS and GIS. 2. Lillesand. M. T. And Kiefer W.R.. 1999. Remote sensing and Image Interpretation.University of Wisconsin. Madison., 4th ed. ISBN 0- 471-25515-7 , john Wiley & Sons, inc. NY. 3. Fundamentals of Remote Sensing, Canada Centre for Remote Sensing 4. Shrestha. D.P., 1991. Digital Image Processing of Remote Sensing Data. International Institute For Aerospace and Sciences. 1945Blv., Enschede, Holland. 5. Yomralıoğlu, T., (2000), “Coğrafi Bilgi Sistemleri: Temel Kavramlar ve Uygulamalar”, 5.Baskı (2009), s.480, ISBN 975-97369-0-X, İstanbul. 6. Buiten. J.H. and Clevers J.G.P., 1993. Land Observation By Remote Sensing. Wageningen Agricultural Faculty, Holland. Gordon and Breach Science Publishers S.A. 7. Worboys M.F., 1995. GIS : A Computing Perspective. Department of Computer Science, Universty of Keele, Keele, UK. Taylor and Francis Ltd.1 Gunpowder Square, London EC4A 3DE. UKYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 12 3 36
Tartışma 12 3 36
Soru-Yanıt 12 3 36
Takım/Grup Çalışması 1 8 8
Proje Hazırlama 1 1 1
Proje Sunma 1 1 1
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 1 1
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5 4
ÖÇ 3 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek