GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
CIZ301 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK ÇİZİM VE TASARIM Seçmeli Ders Grubu 3 5 4,00

Lisans


Türkçe


İki boyutlu cisimlerin bilgisayar desteği ile çizimi ve tekniklerinin tanıtılması. Teknik resim çalışmalarının bilgisayar ortamında oluşturulmasını öğretmek. Çıktıların bilgsayarda oluşturulması ve yazıcı veya çiziden alınması öğretmek. Bilgilerin depolanması, saklanması veya başka kaynaklara gönderilmesi için gerekli işlemleri anlatmak.


Prof.Dr. Erdem AYKAS, Asist. Prof. Dr. Bülent ÇAKMAK


1 Bilgisayarda Teknik resim kurallarına uygun geometrik çizim yapabilmek
2 Bilgisayarda Teknik resim kurallarına uygun kesit alabilmek
3 Bilgisayarda Teknik resim kurallarına uygun ölçülendirme yapabilmek
4 Bilgisayarda oluşturulan teknik resim dosyaları saklayabilmek, çıktı alabilmek, başka kaynağa gönderebilmek


Teknik resim bilgisi ve bilgisayar kullanabilme


Yok


BDT (CAD)’a giriş ve ders içeriğinin anlatılması Kullanılacak program ve donanımın tanıtılmasıProgramın KurulumuProgramın açılması ve yapılması gerekli ayarların anlatılmasıArayüzün tanıtılması Menülerin tanıtımı ve katmanlara ulaşma yolları Çizim dosyası oluşturmaProgramdaki dosyayı kaydetme, başka isimi ve formatla kaydetme, kapatma, programdan çıkmaKomut satırın kullanmaCAD da kullanılan koordinat sistemlerinin tanıtılmasıNesne Düzenleme KomutlarıNesnenin tamamıyla ilgili komutlarDesen kullanma, çizim elemanlarının özelliklerini ayarlamaİzometrik çizim oluşturmaÇizim ÖlçülendirmeKesit görünüşler oluşturma Katman /Layer KullanımıÇizim çıktılarının görüntülenmesi, ayarları3 Boyutlu modellemeye giriş 3 Boyutlu nesne işleme komutlarıKişisel koordinat istemlerinin ayarlanması Dönem boyunca verilen ödevlerin dosya olarak teslimi


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 BDT (CAD)’a giriş ve ders içeriğinin anlatılması Kullanılacak program ve donanımın tanıtılması Programın Kurulumu Programın açılması ve yapılması gerekli ayarların anlatılması Arayüzün tanıtılması Menülerin tanıtımı ve katmanlara ulaşma yolları Çekme menüler Komut satırı Kısa yol Son kullanılan komut Araç çubukları Araç çubukların yerleştirilmesi Çizim dosyası oluşturma Üst versiyon alt versiyon ilişkisi AutoCad da çok sık kullanılan dosya türleri Programdaki dosyayı kaydetme, başka isimi ve formatla kaydetme, kapatma, programdan çıkma Komut satırın kullanma Esnek komutlar, Zoom, Pan, Move vb. ALT tuşlarının kullanılması CTRL buton menülerinin kullanılması Tanışma ve genel giriş + bilgisayarlar ve yazılımın tanıtımı
2 Nesne tanımının yapılması, nesne nasıl oluşturulur Line komutuyla çizilen nesne örneği CAD da kullanılan koordinat sistemlerinin tanıtılması Polar Mutlak Kartezyen Nisbi Farklı koordinat tanımlamasıyla nesne oluşturma İmleç modları ve koordinat göstergesinin farklı gösterimi Konu anlatımı + Konu ile ilgili slayt ve video gösterimi Yazılımı kullanarak anlatılan konuların uygulaması
3 Nesne yakalama Nesne seçimi ve düzenleme yöntemleri Nesne düzenlemede grip kullanımı Yeniden çizim ayarlarının yapılması Konu anlatımı + Konu ile ilgili slayt ve video gösterimi Yazılımı kullanarak anlatılan konuların uygulaması
4 Nesne çizim komutları Line, ray, construction line, multiline, polyline, Point, Rectangle, Konu anlatımı + Konu ile ilgili slayt ve video gösterimi Yazılımı kullanarak anlatılan konuların uygulaması
5 Nesne çizim komutları Polygon, spline Circle, arc Elipse, arcellipse Birleşik çizgileri düzenleme “Pedit” komutu Görünüş tanımlama ve ekranda görünüm oluşturma Konu anlatımı + Konu ile ilgili slayt ve video gösterimi Yazılımı kullanarak anlatılan konuların uygulaması
6 Nesne Düzenleme Komutları , Nesnenin tamamıyla ilgili komutlar Erase, copy, mirror Ofset, array, move, rotate Scale, strech, align, explode Konu anlatımı + Konu ile ilgili slayt ve video gösterimi Yazılımı kullanarak anlatılan konuların uygulaması
7 Nesnenin bir kısmı ile ilgili komutlar Trim, Break, Chamfer, Fillet, Divide, Meausre, Extend, Reference, Lenghten Konu anlatımı + Konu ile ilgili slayt ve video gösterimi Yazılımı kullanarak anlatılan konuların uygulaması
8 Ara Sınav
9 Desen kullanma, çizim elemanlarının özelliklerini ayarlama Hatch, Linetype, Change, Properties, Match properties Önceden belirlemiş nesneleri bir komutla kullanma Block, Region Nesneler üzerinden ölçü alma Distance, Area, Perimeter Konu anlatımı + Konu ile ilgili slayt ve video gösterimi Yazılımı kullanarak anlatılan konuların uygulaması
10 İzometrik çizim oluşturma Konu anlatımı + Konu ile ilgili slayt ve video gösterimi Yazılımı kullanarak anlatılan konuların uygulaması
11 Çizim Ölçülendirme Ölçülendirme kurallarının hatırlama Ölçülendirme ayarlarının yapılması Kılavuz çizgiler Ölçü çizgileri Ok başları Ölçü yazıları ve ayarları Kesit görünüşler oluşturma Tam, yarım ve kademeli kesit oluşturma Kesitlerde tarama desenleri ve ölçüleri Konu anlatımı + Konu ile ilgili slayt ve video gösterimi Yazılımı kullanarak anlatılan konuların uygulaması
12 Katman /Layer Kullanımı Layer komutları ve aktif layer kavramı Çizim çıktılarının görüntülenmesi, ayarları Antet oluşturma Sayfa ayarlarının yapılması Çıktı alma Konu anlatımı + Konu ile ilgili slayt ve video gösterimi Yazılımı kullanarak anlatılan konuların uygulaması
13 3 Boyutlu modellemeye giriş Tel kafes, katı model kavramları Yüzey oluşturma İlkel katılarla çalışma İki boyutlu nesnede üçüncü boyutu oluşturma 3 Boyutlu nesne işleme komutları Extrude, Revolve, Substract, Intersect, Interfere, Union, Rotate Konu anlatımı + Konu ile ilgili slayt ve video gösterimi Yazılımı kullanarak anlatılan konuların uygulaması
14 Kişisel koordinat istemlerinin ayarlanması Calculation komutunun kullanılması Dönem boyunca verilen ödevlerin dosya olarak teslimi Konu anlatımı + Konu ile ilgili slayt ve video gösterimi Yazılımı kullanarak anlatılan konuların uygulaması
15 Uygulama sınavı
16 Final Sınavı

CGök A., Gök K., 2008 AutoCAD 2008, Seçkin Yayıncılık, 459 sayfa ISBN: 9750205910 (Türkçe) Baykal. G. 2006. AutoCad 2007, Pusula Yayıncılık ve İletişim, 824 sayfa ISBN:9756477830 (Türkçe) Çakmak, B., Aykas E., Bilgisayar Destekli Tasarım Ders Notları


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Rapor Sunma 14 2 28
Proje Hazırlama 5 2 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 118

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4 3
ÖÇ 2 4 3
ÖÇ 3 4 4
ÖÇ 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek