GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BLS301 TARIMDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli Ders Grubu 3 5 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin; Bilişim Teknolojileri ve tarımda kullanım esaslarını kavramalarını, ilgili donanım ve yazılımları tanımalarını ve kullanmalarını, ofis uygulamaları ile ilgili deneyim kazanmalarını, internet teknolojilerini etkin olarak kullanmalarını, tarımsal bilişim ve tarımsal klinikler ile ilgili vizyon sahibi olmalarını, çiftlik bilgi yönetimi, elektronik ticaret ve elektronik yayın konularında bilgi birikimi edinmelerini sağlamak.


Doç. Dr. Arif Behiç Tekin


1 Bilgisayar sistemlerini kavrayabilme
2 Bilgisayar donanımlarının ve yazılımların kullanımını, telekomünükasyon ve iletişim ağlarını ve bu yollar üzerinden iletişimi kavrayabilme
3 Uzaktan Algılama, Coğrafi Bilgi Sistemlerini, Yönetim Bilgi Sistemlerini ve bu sistemlerin kullanımını kavrayabilme
4 İnternet teknolojisi, iletişim ve electronic web üzerinde deneyim kazanma
5 Tarımsal bilişim ve Çiftlik Bilgi Sistemini kavrayabilme
6 Elektronik ticaret ve tarımsal üretimde bilişim teknolojilerinin kullanımı ile ilgili bilgi sahibi olma

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bilişim teknolojilerinin tarihsel gelişimi, farklı işletim sistemleri (Linux, Windows, bilgiye ulaşmak için bilişim tabanlı yazılımların tanıtılması, temel bilgisayar bilgisi (kelime işlem, tablolama, veri tabanı yönetimi), tele konferans ve video konferansla iletişim, tarımla ilgili sitelerden veri madenciliği ve arama: Sanal kafeler, sanal yayım, online uzman sistemler, Bilişim teknolojilerinin tarımsal üretimde kullanımı (toprak işleme, gübre kullanımı vb), pazarlardaki ürün fiyatlarını izleyebilme, Pazar istihbaratı edinebilme, e-ticaret


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı, Tarımda Bilişim Teknolojilerine genel bir bakış Tanışma ve ders öğretim planının öğrencilerle birlikte incelenmesi
2 Bilgisayar Sistemleri ve Gelişmeler Ödev hazırlanacak
3 Bilgisayar donaım ve yazılımları Ödev hazırlanacak
4 Bilgisayar uygulamaları (Ofis) Ödev hazırlanacak
5 Telekomünikasyon ve bilgisayar ağları: Tele konferans, video konferans Ödev hazırlanacak
6 Uzaktan algılama, GIS ve MIS Ödev hazırlanacak
7 İnternet Teknolojileri ve WWW: veri arama ve veri madenciliği Ödev hazırlanacak
8 Arasınav
9 Değişken düzeyli uygulama teknolojisi Ödev hazırlanacak
10 Tarımsal Bilişim: Sanal yayım, sanal kafeler, online uzman sistemlerin kullanımı Ödev hazırlanacak
11 Çiftlik Bilgi Sistemi Ödev hazırlanacak
12 Tarımsal Yayımda Bilişim Teknolojileri Ödev hazırlanacak
13 Elektronik Ticaret Ödev hazırlanacak
14 Tarımsal Pazarlama Ödev hazırlanacak
15 Gelecek.. Ödev hazırlanacak , sunum yapılacak
16 Final Sınavı

Bilişim teknolojilerinin tarihsel gelişimi, farklı işletim sistemleri (Linux, Windows, bilgiye ulaşmak için bilişim tabanlı yazılımların tanıtılması, temel bilgisayar bilgisi (kelime işlem, tablolama, veri tabanı yönetimi), tele konferans ve video konferansla iletişim, tarımla ilgili sitelerden veri madenciliği ve arama: Sanal kafeler, sanal yayım, online uzman sistemler, Bilişim teknolojilerinin tarımsal üretimde kullanımı (toprak işleme, gübre kullanımı vb), pazarlardaki ürün fiyatlarını izleyebilme, Pazar istihbaratı edinebilme, e-ticaret


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 4 56
Tartışma 5 2 10
Bireysel Çalışma 10 5 50
Okuma 5 3 15
Toplam İş Yükü (saat) 135

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek