GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
PYE302 PEYZAJ EKONOMİSİ Seçmeli Ders Grubu 3 6 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin sonunda öğrenciler; ekonomi bilimi ile ilgili temel kavramları ve teorileri öğrenecek; peyzaj ve çevre sorunlarının analizinde ekonomik kavramları kullanmada bilgi ve beceri kazanacaklardır.


Prof. Dr. Ela ATIŞ


1 Ekolojik ve peyzaj sorunlarına ekonomik yaklaşımın ardındaki temel prensipleri öğrenebilme
2 Ekosistem ve peyzaj hizmetlerinin ekonomik değerleme yöntemlerini kavrayabilme
3 Grafik kullanarak sayısal ve sözel olarak problemleri analiz edebilme
4 Güncel ekolojik sorunları ekonomik bakış açısıyla yorumlayabilme
5 Sınıf içi tartışma ve problem çözme yoluyla özgüven duygusunu geliştirebilme
6 Dönem ödevi yazma deneyimi ile araştırma, analiz ve sentez yapma becerisi kazanabilme


Yok


Yok


• Ekonomi ve Ekoloji Bağlantısı, Kaynak Kıtlığı • Fiyat Teorisi, Peyzaja Ekonomik Yaklaşım • Piyasa Başarısızlıkları ve Dışsallıklar • Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilir Kalkınma • Ekonomik Değerleme: Kavram ve Yöntemler • Fayda-Masraf Analizi • Örnek Olaylar


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı, Kapsamı, Gerekçesi, Önemi ve Kuralları
2 Ekonomi ve Ekoloji Bağlantısı, Ekonomi ve Ekoloji Açısından Peyzajın Önemi
3 Ekonominin ana sorunları, Kaynak Kıtlığı ve Seçimler
4 Temel Ekonomik ve Ekolojik Kavramlar
5 Fiyat Teorisi: Arz, Talep ve Esneklikler
6 Peyzaja Ekonomik Yaklaşım: Peyzaj Arzı ve Talebi, Peyzaj Arz Zinciri
7 Piyasalar ve piyasa başarısızlıkları
8 Ara sınav
9 Kamusal Mal ve Dışsallıklar, Pozitif ve Negatif Dışsallıklar
10 Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilir Kalkınma
11 Doğal Kaynakların Tanımı ve Sınıflandırılması, Yenilenebilir ve Yenilenemeyen Kaynaklar
12 Ekonomik Değerleme, Değerleme Yöntemleri ve Yaklaşımlar
13 Ekosistem Hizmetleri, Peyzaj Hizmetleri ve Toplam Ekonomik Değer
14 Fayda ve Masrafların Ölçülmesi
15 Örnek Olaylar: Peyzajın Rekreasyonel Değeri, Peyzaj için Ödeme İstekliğinin Ölçümü
16 Final Sınavı

1. Hartwick, J.M., Olewiler,N. (1998). The Economics of Natural Resource Use, ISBN: 0321014286. 2. Hanley, N., Shogren, J.F., White, B. (2007). Environmental Economics in Theory and Practice, ISBN: 139780333971376. 3. Tietenberg, T. (2004). Environmental Economics and Policy, ISBN: 0321194128. 4. Bowers, J., 1997. Sustainability and Environmental Economics: An Alternative Text, Prentice Hall, An Imprint Pearson Education, Singapore. 5. Dinler, Z. (2009). İktisada Giriş, Ekin Kitapevi, Bursa.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Proje Hazırlama 1 8 8
Proje Sunma 1 2 2
Bireysel Çalışma 1 4 4
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 8 8
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
Ev Ödevi 1 8 8
Toplam İş Yükü (saat) 112

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek