GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
AVR302 AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRK TARIMI Seçmeli Ders Grubu 3 6 4,00

Lisans


Türkçe


Dersin amacı, öğrencilerin Avrupa Birliği ile ilgili bazı temel bilgileri öğrenerek, Türkiye ile AB tarımını ve tarım politikalarını karşılaştırmaya yetecek bilgi ve becerileri kazanmalarıdır.


Prof. Dr. Ferruh IŞIN


1 Uluslararası ekonomik entegrasyonun önemini kavrayabilme
2 Uluslararası entegrasyon teorilerini anlayabilme ve güncel gelişmeleri yorumlayabilme
3 AB yapısını ve kurumlarını kavrayabilme
4 AB ve Türkiye tarımsal yapısını ve tarım politikalarını analiz edebilme ve yorumlayabilme
5 Türkiye’nin AB’ne tam üyeliğinin tarım sektörü üzerine olası etkilerini analiz edebilme
6 Dönem ödevlerini yazma deneyimleri ile AB ve Türkiye ilişkileri konusunda araştırma, analiz ve sentez yapma becerisinin gelişmesi

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Ekonomik entegrasyon kavramı ve aşamaları, Avrupa Birliği’nin Doğuşu ve Gelişimi, Avrupa Birliği’nin Organları, Avrupa Birliği Ortak Politikaları, Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası, Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri, Gümrük Birliğinin Etkileri ve Sonuçları Türkiye ve Avrupa Birliği’nde Tarım Sektörünün Yapısal Durumu, Türkiye ve Avrupa Birliği’nde Uygulanan Tarım Politikaları, Türkiye AB Gümrük Birliği Antlaşması, Türkiye’nin Avrupa Birliği Tarım ve Tarım Politikalarına Uyumu


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin kapsamı, gerekçesi, yararlanılabilecek kaynakların tanıtımı konu ile ilgili uygulamalar
2 Ekonomik entegrasyon kavramı ve aşamaları konu ile ilgili uygulamalar
3 Gümrük birliği teorisi ve gümrük birliğinin statik ve dinamik etkilerinin analizi konu ile ilgili uygulamalar
4 Ekonomik entegrasyon kavramı, Avrupa Birliği’nin doğuşu ve gelişimi konu ile ilgili uygulamalar
5 AB kurumları ve işleyişi; Avrupa zirvesi, Komisyonu, Konseyi, Parlamentosu konu ile ilgili uygulamalar
6 AB kurumları ve işleyişi; Adalet Divanı, Sayıştay, Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa Merkez Bankası ve danışma kurumları konu ile ilgili uygulamalar
7 AB ortak politikaları konu ile ilgili uygulamalar
8 Arasınav
9 AB ortak tarım politikası doğuşu, gelişimi, uygulamalar ve son gelişmeler konu ile ilgili uygulamalar
10 Türkiye AB ilişkileri konu ile ilgili uygulamalar
11 Türkiye-AB gümrük birliği ve etkileri konu ile ilgili uygulamalar
12 Türkiye AB ilişkilerinde son dönem, adaylık süreci, müzakere süreci ve tarım konu ile ilgili uygulamalar
13 Türkiye ve AB’de tarım sektörünün yapısal durumu konu ile ilgili uygulamalar
14 Türkiye ve AB’de uygulanan tarım politikaları konu ile ilgili uygulamalar
15 Türkiye’nin AB’ne tam üyelik sürecinde tarım ve tarı politikaları açısından ortaya çıkabilecek sorunlar ve uyum çalışmaları konu ile ilgili uygulamalar
16 Final Sınavı

Olgun, Akın, Ferruh Işın, Tarım Politikaları ve Tarım Sektörü Açısından Avrupa Birliği ve Türkiye, Yardımcı Ders Kitabı, E.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları No: 535, Bornova – İzmir. Seyidoğlu, Halil, Uluslararası İktisat, Güzem Yayınları, İstanbul, 2007. İyibozkurt, Erol, Uluslararası İktisat, Ezgi Yayınları, Bursa, 2001. Karluk, Rıdvan, Uluslararası Ekonomi, Beta Basım, İstanbul, 2009. Karluk, Rıdvan, Uluslararası Ekonomik, Mali Ve Siyasi Kuruluşlar, Turhan Kitabevi, Ankara, 2002. ERTÜRK Emin, Ekonomik Entegrasyonlar Teorisi ve Türkiye’nin İçinde Bulunduğu Entegrasyonlar, Ezgi Yayınları, Bursa 1993. KARLUK Rıdvan, Avrupa Birliği ve Türkiye, İMKB Yayınları, İstanbul 1996.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Rapor Hazırlama 1 8 8
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
Toplam İş Yükü (saat) 118

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek