GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
HMK302 HAYVANCILIKTA MEKANİZASYON Seçmeli Ders Grubu 3 6 4,00

Lisans


Türkçe


Dersin amacı, hayvansal üretimde kullanılan makinaları tanımak, kullanım özellikleri ile ayar ve bakımlarını öğrenmektir.


Prof.Dr.Hamdi Bilgen


1 Hayvansal üretimde mekanizasyonun önemini kavramak
2 Kaba yem mekanizasyonunda kullanılan makinaların çalışma şekillerini ve ayarlarını öğrenmek
3 Kesif yem hazırlamada kullanılan makinaların çalışma şekillerini ve ayarlarını öğrenmek
4 Yemlemede mekanizasyonu öğrenmek ve ilgili makinaların çalışma şekillerini ve ayarlarını kavramak
5 Hayvancılıkta sulama mekanizasyonunun kavranması ve ilgili makinaların çalışma şekillerini ve ayarlarını öğrenmek
6 Gübre temizleme ve değerlendirmede mekanizasyonu öğrenmek ve ilgili makinaların çalışma şekillerini ve ayarlarını kavramak
7 Süt sağım ve soğutma tekniği ve bilgisayar destekli sürü yönetim tekniği ile ilgili bilgilerin kavranması. Bu tekniklerde kullanılan makine ve ekipmanların öğrenilmesi
8 Diğer hayvancılıkta mekanizasyon uygulamalarına ilişkin makina ve tekniklerin kavranması


Yok


Yok


Hayvansal Üretimde Mekanizasyonuna Giriş, Yem Mekanizasyonu; Kaba Yem Hasat Mekanizasyonu, Kesif Yem Hazırlama Makinaları, Yemlemede Mekanizasyon, Hayvancılıkta Sulama Mekanizasyonu, Gübre Temizleme ve Değerlendirmede Mekanizasyon, Süt Sağım ve Soğutma Tekniği, Bilgisayar Destekli Sürü Yönetim Tekniği, Diğer Hayvancılıkta Mekanizasyon Uygulamaları.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Hayvansal üretimde mekanizasyonuna giriş
2 Kaba yem hazırlama mekanizasyonu; Kaba yem hasat mekanizasyon sistemleri
3 Kaba yem hazırlama mekanizasyonu; Kaba yem hasat mekanizasyonu (Biçme işlemi ve makinaları)
4 Kaba yem hazırlama mekanizasyonu; Kaba yem hasat mekanizasyonu (Ot koşullandırma işlemi ve makinaları)
5 Kaba yem hazırlama mekanizasyonu; Kaba yem hasat mekanizasyonu (Ot tırmıklama işlemi ve makinaları)
6 Kaba yem hazırlama mekanizasyonu; Kaba yem hasat mekanizasyonu (Ot toplama işlemi ve makinaları)
7 Kaba yem hazırlama mekanizasyonu; Kaba yem hasat mekanizasyonu (Ot balyalama işlemi ve makinaları)
8 Arasınav
9 Kaba yem hazırlama mekanizasyonu; Kaba yem hasat mekanizasyonu (Silajlık kaba yem hasat mekanizasyonu)
10 Kesif yem hazırlama mekanizasyonu (Kırma-ezme işlemi ve makinaları, yem karıştırma işlemi ve makinaları)
11 Yemlemede mekanizasyon (Yem iletim ve dağıtımında mekanizasyon)
12 Hayvancılıkta sulama mekanizasyonu
13 Gübre temizleme ve değerlendirmede mekanizasyon (Katı gübre sisteminde mekanizasyon, sıvı gübre sisteminde mekanizasyon)
14 Süt sağım ve soğutma tekniği, bilgisayar destekli sürü yönetim tekniği
15 Hassas tarıma uygun hayvancılık mekanizasyonu ve diğer mekanizasyon uygulamaları (kuluçka makinaları, kırkım makinaları)
16 Dönem sonu sınavı

Ayık, M.; 1985. Hayvancılıkta Mekanizasyon, A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları 950, Ders Kitabı: 273, Ankara, 268 s. 2. Yıldız, Y.; 1993. Hayvancılıkta Mekanizasyon, Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Genel Yayın No: 84, Ders Kitapları Yayın No:20, Adana, 255 s


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 13 5 65
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 13 13
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 3
ÖÇ 2 3
ÖÇ 3 3
ÖÇ 4 3
ÖÇ 5 3
ÖÇ 6 3
ÖÇ 7 3
ÖÇ 8 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek