GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TZA302 TARLA BİTKİLERİ ZARARLILARI VE YÖNETİMİ Seçmeli Ders Grubu 3 6 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, öğrencilerin önemli tarla bitkisi zararlılarını tanıyabilmelerini ve onların biyolojilerini, zarar şekillerini ve yönetimlerini kavrayabilmelerini sağlamaktır.


Prof. Dr. Serdar TEZCAN


1 Zararlıları ve zararı tanıyabilmesi
2 Tarla bitkilerindeki önemli zararlıları tanıyabilmesi
3 Biyoloji ve zarar şekillerini bilmesi
4 Bu bilgiler ışığında savaşa karar verebilme ve yönetim
5 Konu ile ilgili proje ve rapor oluşturabilme ve bunları değerlendirebilme


Yok


Yok


• Tarla bitkilerinde zarar yapan Collembola, Orthoptera, Hemiptera, Thysanoptera, Coleoptera, Lepidoptera, Diptera, Hymenoptera, Acarina, Chordata, Pulmonata, Oligochaeta, Tylenchida’ya bağlı önemli türler, tanınmaları, biyolojileri, zarar şekilleri ve yönetimleri


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Önemli türler, zararları ve yönetimi Tanışma, ders içeriği ve akışının paylaşılması
2 Buğdaygil zararlıları ve yönetimi Laboratuarda konu ile ilgili türlerin incelenmesi
3 Buğdaygil zararlıları ve yönetimi Laboratuarda konu ile ilgili türlerin incelenmesi
4 Pamuk zararlıları ve yönetimi Laboratuarda konu ile ilgili türlerin incelenmesi
5 Pamuk zararlıları ve yönetimi Laboratuarda konu ile ilgili türlerin incelenmesi
6 Patates zararlıları ve yönetimi Laboratuarda konu ile ilgili türlerin incelenmesi
7 Tütün zararlıları ve yönetimi Laboratuarda konu ile ilgili türlerin incelenmesi
8 Arasınav
9 Şekerpancarı zararlıları ve yönetimi Laboratuarda konu ile ilgili türlerin incelenmesi
10 Ayçiçeği zararlıları ve yönetimi Laboratuarda konu ile ilgili türlerin incelenmesi
11 Susam zararlıları ve yönetimi Laboratuarda konu ile ilgili türlerin incelenmesi
12 Haşhaş ve anason zararlıları ve yönetimi Laboratuarda konu ile ilgili türlerin incelenmesi
13 Soyafasulyesi ve yerfıstığı zararlıları ve yönetimi Laboratuarda konu ile ilgili türlerin incelenmesi
14 Diğer tarla bitkilerinin zararlıları ve yönetimi Laboratuarda konu ile ilgili türlerin incelenmesi
15 Proje Sunumu Proje Sunumu
16 Final sınavı

Ders Notu: -Tezcan, S. Tarla Bitkileri Zararlıları (Ders Notu), E.Ü.Z.F. Bitki Koruma Bölümü, Bornova-İzmir, 189 s., 2010 Yardımcı Kaynaklar: Anonymous, Zirai Mücadele Teknik Talimatları”. Cilt 1-6. 2008 -Lodos, N., “Türkiye Entomolojisi II.” E.U. Ziraat Fakültesi Yayınları. 591 s 1982. -Lodos, N.,.” Türkiye Entomolojisi I.” E.U. Ziraat Fakültesi Yayınları. 364 s. 1991. - Lodos, N., “Türkiye Entomolojisi III.” E.U. Ziraat Fakültesi Yayınları. 167 s. 1993.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Quiz 4 1 4
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Proje Sunma 1 10 10
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 8 3 24
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 112

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4
ÖÇ 2 3 3 3 4 4 4 4 3 4
ÖÇ 3 4 4 3 4 4 5 4 4 4
ÖÇ 4 4 4 3 5 4 5 4 5 5 5 5
ÖÇ 5 3 3 3 3 3 4 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek