GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
DEO302 TARIM TARİHİ VE DEONTOLOJİSİ Seçmeli Ders Grubu 3 6 4,00

Lisans


Türkçe


Tarım sadece teknik ve ekolojik olmayıp, ekonomik ve sosyo-kültürel bir faaliyet olarak görülmelidir. Bu dersin sonunda öğrencilerin dünyanın farklı bölgelerinde tarımın gelişimi, önemi ve geleceği ile ilgili konularda bilgi ve vizyon sahibi olması düşünülmektedir.


Prof.Dr. Murat BOYACI


1 Tarımın ve tarım topraklarının stratejik öneminin kavranması
2 Geleceğin mesleği olan tarımın geçmişte geçirdiği evrelerin anlaşılması
3 Geçmişte farklı toplumlarda tarımın sosyal yaşam üzerindeki etkilerinin tartışılması
4 Günümüzde tarım toprakları üzerinde ülkelerin, çok uluslu şirketlerin etkilerinin tartışılması


Yok


Yok


Dünyadaki farklı medeniyetlerde tarım ve tarihsel gelişimi


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tarımın Önemi ve Arkeobotani Tanışma
2 Tarihi Evreler ve Çiftçiliğin Gelişimi Okuma-Kaynak tarama
3 Orta Asya’da Tarım Okuma-Kaynak tarama
4 Bereketli Hilal’de Tarım Okuma-Kaynak tarama
5 Mezopotamya ve Mısır Medeniyetlerinde Tarım Okuma-Kaynak tarama
6 Anadolu Medeniyetlerinde Tarım Okuma-Kaynak tarama
7 Selçuklu ve Osmanlılarda Tarım Okuma-Kaynak tarama
8 Avrupa’da Sanayi Öncesi ve Sonrası Tarımsal Gelişme Okuma-Kaynak tarama
9 Arasınav
10 Endülüs’de Tarım Okuma-Kaynak tarama
11 Amerika Kıtasında Tarımsal Gelişme Okuma-Kaynak tarama
12 Afrika ve Avustralya’da Tarım Okuma-Kaynak tarama
13 Türkiye’de Tarım ve tarımsal Gelişme Okuma-Kaynak tarama
14 Avrupa Birliği Tarımı ve Ortak tarım Politikası Okuma-Kaynak tarama
15 21. Yüzyılda Tarımın Stratejik Önemi
16 Final Sınavı

Demirci, R., Özçelik A., 1990, Tarım Tarihi, AÜZF, Yayın No: 1186, Ankara Nesbitt, M., 1995, Anadolu’da Arkeo Botani, Ercan, T., 1984 Ege Bölgesinde Arkemetrik Çalışmalar, TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi Richerson, P, Boyd. R, Bettinger, R., 2000, The Origins of Agriculture as a Natural Experiment in Cultural Evolution, Şardağ, K., 2005 Anadolunun Sakinleri, Bilim Teknik Ekim. 70-73s.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Okuma 12 3 36
Toplam İş Yükü (saat) 124

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek