GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TED302 TOPRAK ETÜD VE HARİTALAMA SİSTEMLERİ Seçmeli Ders Grubu 3 6 4,00

Lisans


Türkçe


Toprakların fiziksel, kimyasal ve morfogenetik özelliklerinin arazi çalışmaları, toprak analiz raporları ve kartografik materyallerden yararlanılarak belirlenmesi, bu özelliklerine göre toprakların sınıflandırılması, sınırlarının harita üzerinde çizilmesi ve toprak etüt raporu hazırlanması konularında eğitim vermek.


Prof. Dr. Yusuf KURUCU Doç.Dr. M.Tolga ESETLİLİ


1 Toprak etüd ve haritalamada kullanılan kartografik materyalleri ve arazi çalışmalarında kullanılan alet ve ekipmanları etkin olarak kullanabilme becerisi kazanma
2 Arazi çalışma planı oluşturabilme, araziye ait jeolojik ve jeomorfolojik birimlerin yerinde tanımlanası, toprak oluşumunun horizonlar düzeyinde tanımlanabilmesi, örnekler alınması ve uluslar arası taksonomilere göre sınıflandırılması, sınıfların sınırlarını arazide belirleme ve harita üzerine işlenebilmesi
3 Arazi ve laboratuar çalışmalarına ait sonuçların yorumlanması. Toprak etüt raporunun hazırlanması
4 Toprak haritası düzenleyebilme becerisi kazanmak

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Toprakların haritalanmasında kullanılan kartografik materyallerin tanıtımı, toprak özelliklerine göre toprak birimi sınırları çizme ve bunları simgelendirme, farklı amaçlar için toprak haritası oluşturma, raporunu yazmak.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Toprak etüd ve haritalamanın tanımı ve kullanıldığı alanlar Toprak etüd amaçlı arazi çalışmalarında kullanılan araç ve gereçlerin ve kartografik materyallerin tanıtımı
2 Toprak etüd haritalamada ve toprak örneklemede kullanılan Kartografik (harita) özdekler, diğer malzeme ve kimyasal çözeltiler Kartografik verilerin kullanılması,
3 Toprak harita çeşitleri ve özellikleri Farklı toprak haritalarından veri çıkartma
4 Toprak haritalama teknikleri Mevcut arazi verilerinden yararlanılarak farklı haritalama sistemi kurallarına göre toprak grubu sınırlarının çizimi
5 Toprak Profil tanımlamaları Slayt ve resimlerde toprak profili tanımlama
6 Arazi çalışma tasarımı Arazi çalışmasında kullanılacak kartoğrafik materyallerin hazırlanması, gözlem noktalarının haritalar üzerinde belirlenmesi
7 Arazi çalışması sürecinde arazi tipi ve bitki örtüsü tanımlama. arazi sınıflandırma sistemleri ve ulusal toprak koruma kanunları Arazi çalışmasında kullanılacak kartoğrafik materyallerin hazırlanması, gözlem noktalarının haritalar üzerinde belirlenmesi
8 Ara Sınav Stereo hava fotoğraflarının stereoskop yardımıyla yorumlanarak farklı arazi tiplerinin belirlenmesi
9 Arazi kullanım yetenek sınıfları ve taksonomik birimlerinin belrlenmesi Stereo hava fotoğraflarının stereoskop yardımıyla yorumlanarak arazi özellikleri ve arazi kullanma kabilyet sınıflarının belirlenmesi
10 Arazi formu ve toprak oluşumu arasındaki ilişkilerin tanımlanması Stereo hava fotoğraflarının stereoskop yardımıyla yorumlanarak farklı fizyografik birimlerin belirlenmesi
11 Kıyı oluşumu ve kıyı sınıflandırması Stereo hava fotoğraflarının stereoskop yardımıyla yorumlanarak farklı fizyografik birimlerin belirlenmesi
12 arazi gözlemleri ve laboratuar analiz sonuçlarının birlikte yorumlanması ve toprak haritalama birimlerinin sınırlarının çizilmesi Arazi çalışması
13 arazi gözlemleri ve laboratuar analiz sonuçlarının birlikte yorumlanması ve toprak haritalama birimlerinin sınırlarının çizilmesi Arazi çalışması
14 Toprak haritası vedetaylı raporunun hazırlanması Arazi gözlemleri ve önceki çalışmalradan yararlanılarak örnek bir toprak etüt raporu ve haritasının hazırlanması
15 Toprak haritası vedetaylı raporunun hazırlanması Arazi gözlemleri ve önceki çalışmalradan yararlanılarak örnek bir toprak etüt raporu ve haritasının hazırlanması
16 Final sınavı Uygulama sınavı

1.Altınbaş, U., 1996. Toprak Etüt ve Haritalama (Ders Kitabı). E.U.Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 521, Bornova/İzmir. 2.Ayers, R. S. & Westcot, D. W., 1989. Water Quality for Agriculture. Fao, Irrigation fnd Drainage Paper 29 Rev. 1, Rome, 174 3.Fresenius, W., Quentin, K.E. & Schneider, W., 1988. Water Analysis. A Practical Guide to Physico-Chemical, Chemical and Microbiological Water Examination and Quality Assurance. Isbn 3-540-17723-X Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York, 802 P. 4.Soil Survey Staff, 1951. Soil Survey Manual. U.S. Dept. Agr. Handbook No:18. U.S. Goverment Printing Office. Washington 5.Soil Survey Staff, 1972. Aerial Photo Interpretation in Classifying and Mapping Soils. U.S. Dept. Agr. Handbook No:294. U.S. Goverment Printing Office. Washington.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 4 4
Derse Katılım 14 4 56
Alan Çalışması 2 8 16
Rapor Hazırlama 1 14 14
Rapor Sunma 1 2 2
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Laboratuvar Sınavı 1 6 6
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5 4
ÖÇ 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek