GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
INO302 TARIMSAL BİLGİ VE İNOVASYON SİSTEMLERİ Seçmeli Ders Grubu 3 6 4,00

Lisans


Türkçe


Yeniliklerin üretilmesi ve kullanımının uluslar arası rekabetteki öneminin kavranması. Bilgi ve İnovasyon Sisteminde (BİS) aktör ilişkilerinin incelenmesi. Etkin bir BİS’nin işleyişinin öğrenilmesi


Prof. Dr. Murat BOYACI


1 Bilgi ve İnovasyonun toplumsal gelişme ve uluslar arası rekabetteki öneminin kavranması.
2 BİS’de kırsal toplumun rollerinin tanımlanması
3 İnovasyon sürecinde aktörler arası işbirliğini geliştirme becerilerinin kavranması
4 İnovasyon ekonomisinin öğrenilmesi
5 Dünyada ve Türkiye’de ulusal ve yerel inovasyon sistemlerinin incelenmesi
6 İnovasyon Politikalarının incelenmesi.


Yok


Yok


Globalleşme ve sürdürülebilir kalkınma dikkate alınarak bilgi ve inovasyon sistemleri incelenecektir. Süreçteki aktörler ve rolleri tanımlanacaktır. Türkiye’de ve dünyadaki uygulamalar ile politikalar tartışılacaktır.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Bilgi ve İnovasyon Kavramları Kaynak tarama, tartışma
2 Tarımsal Bilgi ve İnovasyon Sistemleri (BİS)’ndeki gelişmeler ve Modeller Araştırma, tartışma
3 İnovasyon Ekonomisi Araştırma, tartışma
4 Tarım Nasıl Yenilikçi Olur? Araştırma, tartışma
5 Dünyayı Besleyen İnovasyonlar Araştırma, tartışma
6 Sosyal İnovasyon Araştırma, tartışma
7 Kurumsal İnovasyon Araştırma, tartışma
8 Arasınav
9 İnovasyon Göstergeleri Araştırma, tartışma
10 İnovatif Kültürün Oluşturulması Araştırma, tartışma
11 Ulusal İnovasyon Sistemleri Araştırma, tartışma
12 Tarıma Dayalı Sanayide İnovasyon Araştırma, tartışma
13 Dünyadaki BİS’inden örnek uygulamalar Araştırma, tartışma
14 Farklı sektörlerde BİS Araştırma, tartışma
15 İnovasyon Startejileri ve Politikalar Araştırma, tartışma
16 Final Sınavı

Anderson et al, 2003, Alberta’s agricultural research and innovation strategic framework, Alberta’s Agricultural research and institute, Edmonton, Canada, 49p. Hall, A., 2006, public private sector partnerships in an agricultural innovation , Merit working paper: 2006-002, Netherlands Hocde, H., et al., 2006, From participation to partnership: a novel way for research to accompany innovation process, IAS,. Röling, N., 1990a, Extension Science Information Systems in Agricultural Development, Cambridge University Press, Cambridge, Newyork, 233p. Spielman, D., 1999, Innovations systems perspectives on developing country agriculture: a critical review ISNAR, Discussion paper 2 Temel, T, 2002, Innovation systems of Azerbijan an assessment of institutional linkages ISNAR, country report, The Netherlands, 57p. World Bank, 2006, Enhancing Agricultural Innovation, ARD, 118p.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 4 56
Bireysel Çalışma 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 130

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek