GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
PET302 PET HAYVANLARININ YETİŞTİRİLMESİ VE BESLENMESİ Seçmeli Ders Grubu 3 6 4,00

Lisans


Türkçe


Kedi ve köpek gibi popüler pet hayvanlarının temel yetiştirme, besleme ve bakımlarını öğretmektir.


Prof. Ahmet ALÇİÇEK Prof. Dr. Turgay TAŞKIN


1 Pet hayvanların ırklarını ve sınıflandırmalarını bilir
2 Pet hayvanlarında dişi ve erkek üreme organlarını ve bunların işlevlerini bilir
3 Pet hayvanlarda yavru bakımı ve önemini bilir.
4 Pet hayvanlarının besin madde normları; enerji gereksinimleri, protein gereksinimleri, mineral ve vitamin gereksinimlerini bilir.
5 Pet hayvanlarının refahı ile besleme arası ilişkileri bilir


Yok


Yok


Pet hayvanlarında yetiştirme ve beslemenin tarihçesi. Endüstri toplumunda arkadaş hayvan olarak kedi ve köpeğin yeri. Üreme ve sindirim sistemlerinin anatomi ve fizyolojisi, Kedi-köpek ırkları, Pet hayvanlarında yavru bakımı, Pet hayvanlarında pratik yetiştirme işeri, barındırma esasları, Pet hayvanlarında sağlık-koruma, fizyolojik duruma göre besin madde normları; enerji gereksinimleri, protein gereksinimleri, mineral ve vitamin gereksinimleri, pet hayvanları için üretilen ticari yemler ve kimyasal yapıları, kedi-köpek kedi ve köpek besleme arsındaki farklar, maması üretim teknikleri, diyet formülasyonu, beslemeye bağlı aksaklıklar, kedi-köpek besleme ile hayvan refahı arası ilişkiler.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Pet hayvanı yetiştiriciliğinin tarihsel gelişimi
2 Pet hayvanlarında ırklar ve ırkların sınıflandırılması
3 Pet hayvanlarında üreme organları ve fizyolojisi
4 Pet hayvanlarında yavru bakımı ve önemi
5 Pet hayvanlarında pratik yetiştirme işleri
6 Pet hayvanlarında barındırma-refah ilişkisi
7 Pet hayvanlarında sağlık-koruma
8 ARA SINAV
9 Pet hayvanlarının sindirim sistemlerinin anatomi ve fizyolojisi
10 Pet hayvanlarında besin madde normları
11 Pet hayvanların enerji gereksinimleri
12 Pet hayvanlarının protein gereksinimleri
13 Pet hayvanlarının mineral ve vitamin gereksinimleri
14 Pet hayvanlarının pratik yemlenmesi
15 Pet hayvanlarında beslemeye bağlı aksaklıklar
16 YIL SONU SINAVI

- Carlstead K., Brown J., Strawn W., 1993, Behavioural and physiological correlates of stress in laboratory cats, Appl. Anim. Behav. Science 38, 143-158 -Council of Europe, 1987, European Convention for the protection of pet animals, 13. November 1987 (ETS 125), Council of Europe, F 67075 Strasbourg-Cedex -Council of Europe, 1995a, a) Resolution on the breeding of pet animals, b) Resolution on surgical operations in pet animals, c) Resolution on wild animals kept as pet animals, Multilateral -Consultation of parties to the European Convention for the protection of pet animals (ETS 123), March 1995 in Strasbourg, Document CONS 125(95)29, Council of Europe, F 67075 Strasbourg-Cedex -Ensminger, M. E.; Oldfield, J. E.; Heineman, W. W. (1990): Feeds and Nutrition. 2nd Edition, Ensminger publishing Co. USA - Gillespie, J. R. (1992): Modern livestock and poultry production. 4 th Edition, delmar publishers ınc. USA. - Jeroch, H.; Flachowsky, G.; Weissbach, F. (1993): Futtermittelkunde. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart. - Kellems, O.R.; Church, D.C. (1998): Livestock feeds and feeding. Prentice-Hall Inc., - Mc Donald, P.; Edwards, R. A.; Greenhalgh, J. F. D. (1988): Animal Nutrition. 4th Edition, Longman Group UK Ltd., England. - McGreevy, P.D. and Nicholas, F.W., 1999, Some practical solutions to welfare problems in dog breeding. Animal Welfare 8, 329-341. -NRC (1985): Nutrient Requirements of Dogs. Washington, D.C., National Academy Pres. - NRC (1986): Nutrient Requirements of Cats. Washington, D.C., National Academy Press. -Poglayen, G. 2006. Pet Animals: Between Old and New Health Challenges. Veterinary Research Communications, 30(Suppl. 1) (2006) 9–13 -Turner D. and Bateson P., 2000, The Domestic Cat – its Biology and Behaviour, Cambridge University Press


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 20 40
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
Ev Ödevi 2 15 30
Toplam İş Yükü (saat) 119

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek