GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
UZM302 ÜZÜM YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli Ders Grubu 3 6 4,00

Lisans


Türkçe


Asma tür, çeşit ve anaçlarının beslenme, büyüme ve gelişme fizyolojisi konusundaki temel bilgileri verilmesi ve bağcılık konusunda karşılaşılan sorunları ve çözüm yollarının öğretilmesi. Üzümün karakteristik ürün ve üretim özelliklerini, terbiye sistemleri ve kültürel uygulamalarını öğretmek ve bunları uygulayabilme becerisini sağlayabilmektir.


Prof. Dr. Ahmet Altındişli


1 1) Asma ve bağ yetiştiriciliğinin doğuşu ve yayılması hakkında bilgileri ve asmanın sistematikteki yerini öğrenir
2 Bağcılığın Dünyada ve Türkiye’deki durumu, teknik ve ekonomik özelliklerini öğrenir.
3 Asmanın doku ve organlarının, üzümün tanınması; ekolojik istekleri ve bağ yerinin seçimi ile ilgili bilgileri öğrenir.
4 Üzümün genel değerlendirme şekilleri; bu kapsamda sofralık, kurutmalık, şaraplık-şıralık üzüm özelliklerinin öğrenir.
5 Asmaların çoğaltılması, budama ve terbiye sistemleri, kültürel uygulamalar konularında bilgileri öğrenir.
6 Asma ve bağ yetiştiriciliğinin doğuşu ve yayılması hakkında bilgileri ve asmanın sistematikteki yerini öğrenir
7 Bağcılığın Dünyada ve Türkiye’deki durumu, teknik ve ekonomik özelliklerini öğrenir.
8 Asmanın doku ve organlarının, üzümün tanınması; ekolojik istekleri ve bağ yerinin seçimi ile ilgili bilgileri öğrenir.
9 Üzümün genel değerlendirme şekilleri; bu kapsamda sofralık, kurutmalık, şaraplık-şıralık üzüm özelliklerinin öğrenir.
10 Asmaların çoğaltılması, budama ve terbiye sistemleri, kültürel uygulamalar konularında bilgileri öğrenir.


Yok


Yok


Türkiye Bağcılığı ve yapısı Ülkemizin karakteristik ürün, üretim, terbiye şekli ve kültürel uygulamaları, Üzüm çeşitleri ve üzüm ürünlerinin durumu


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Asmanın sistematikteki yeri Bağın tanıtılması
2 Bağcılığın Türkiye'de tarımsal bölgelere göre dağılımı
3 Asmanın organları Toprak altı ve üstü organların tanıtılması
4 Asmanın toprak altı organları Köklerin incelenmesi
5 Asmanın toprak üstü organları Yaz sürgünü ve bölümlerinin incelemesi
6 Döllenme biyolojisi Çiçek yapılarının incelenmesi
7 Üzüm çeşitleri Sofralık ve şaraplık üzüm çeşitlerinin tanıtılması
8 Arasınav
9 Asmanın ekolojik istekleri Asmanın fenolojik dönemlerinin incelenmesi
10 İklim, yer ve yöney etkisi Farklı bağ bölgelerinin incelenmesi
11 Toprak etkisi Farklı toprak yapısındaki bağların incelenmesi
12 Toprak ve anaç ilişkisi Anaçların incelenmesi
13 Üzüm ve üzüm ürünleri Üzüm işleme proseslerinin incelenmesi
14 Budamanın genel prensipleri Budamanın incelenmesi
15 Terbiye sistemleri Farklı terbiye sistemlerinin incelenmesi
16 Final

1-Ağaoğlu, S., 2002. BİLİMSEL VE UYGIULAMALI BAĞCILIK (Asma Fizyolojisi) Kavaklıdere Eğitim Yayınları, No: 5. 2- Çelik, S. 1998. Bağcılık(Ampeloloji). Cilt 1. Anadolu Matbaa Ambalaj Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, İstanbul. 3-Basiouny, Fouad M. and David G. Himelrick (eds.). 2002. Muscadine Grapes. ASHS Press, American Society for Horticultural Science, Alexandria, Virginia. 4- Catalogue of Selected Wine Grape Varieties and Clones Cultivated in France. 1995. ENTAV-INRA. Ministry of Agriculture, Fisheries and Food. CTPS. 5- Coombe, B. and Dry, P. (eds.). 1988. Viticulture Volume I. Resources. Winetitles. Adelaide, Australia. 6- Flaherty, D. L. , L. P. Christensen, W. T. Lanini, J. J. Marois, P. A. Phillips, and L. T. Wilson (eds.). 1992 Grape Pest Management. Second Edition. University of California, Division of Agriculture and Natural Resources. 7- Galet, P. 1998. Grape Varieties and Rootstock Varieties. Oenoplurimedia. Chaintre, France. 8- Coombe, B. and Dry, P. (eds.). 1992. Viticulture Volume II. Practices. Winetitles. Adelaide, Australia.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 5 5
Final Sınavı 1 5 5
Derse Katılım 14 2 28
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 15 30
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Okuma 4 10 40
Toplam İş Yükü (saat) 138

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 3 3
ÖÇ 2 3 5 3 5 4 3
ÖÇ 3 5 4 4
ÖÇ 4 5 4 5 4 3 3
ÖÇ 5 5 3
ÖÇ 6
ÖÇ 7
ÖÇ 8
ÖÇ 9
ÖÇ 10
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek