GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
ZTB206 TARLA TARIMI Ders 2 4 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin; Tarla Tarımı ile ilgili genel durumu ve Tarla Tarımı ile ilgili son bilimsel gelişmelerin kavramasını ilişkileri üzerinde bilgi kazanmasını, Tarla Tarımının iklim ,su, toprak gibi kısımlarını,tarım bölgelerini ve sorunlarını,ikinci ürün olanaklarını, yetiştirilme tekniklerini öğrenmelerini sağlamaktır.


Doç. Dr. R. Refika AKÇALI GİACHİNO


1 Tarımsal üretimde tarla tarımınının önemini kavrayabilme
2 Tarla tarımının uygulanmasında ortaya çıkan sorunlar hakkında fikir yürütebilme ve çözüm önerebilme
3 Sulu ve susuz tarımda yapısal özellikler hakkında bilgi edinme, edinilen bilgileri yetiştirme- üretim projelerinde sentezleyebilme
4 Fazla sulu olan, tarım bölgelerinde gerekli önlemlerin alınması, toprak işleme ve gübrelemede dikkat edilecek uygulamalar ve yüksek verim elde etmek için projeler türetebilme
5 Tarla tarımında materyal kullanımı-üretim süreci-ekonomik analiz konularında bilgi verebilme
6 Tarla tarımı yönünden üretim potansiyelleri ve üretim modellemeleri hakkında sentez yapabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Tarla tarımı tanımı, tarihçesi, sınıflandırılması, tarla tarımı üretiminin sorunları ve politikalar, tarla tarımı içeriği, tarla tarımında iklim,toprak,su bakımından yetiştirme özellikleri, ikinci ürün yetiştirme teknikleri,bitkisel üretimi artırma yolları,Türkiye tarım bölgeleri


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı, kapsamı, gerekçesi, önemi Tanışma
2 Tarla tarımı sınıflandırması,tarla tarımı içeriği,toprak, su, iklim bakımından tarla tarımı tanımı, Kaynak tarama
3 Tarla tarımı ve bölgesel tarım sistemleri iklim,su,toprak etkileşimleri , tarımının genel özellikleri, nadas alanları ve ülkemizde nadas için alınabilecek başlıca önlemler Kaynak tarama
4 Tarla Tarımında ikinci ve üçüncü ürün alma olanakları,toprak işleme, gübreleme yöntemleri Literatüre dayalı rapor hazırlama
5 Tarla tarımında, su, toprak, iklim etmenlerine göre tarım bölgelerinin oluşumu ve dikkat edilecek özellikler Literatüre dayalı rapor hazırlama
6 Tarla tarımında suyun, toprağın,iklimin etkileşimleri, önemi, Kaynak tarama
7 Ülkemizde sulama alanları ,sulama olanaklarının arttırılması önlemler alınması Kaynak tarama
8 Arasınav
9 İklim faktörleri- iklim bölgeleri Türkiye iklim bölgeleri ,iklime göre değişen koşullar Literatüre dayalı rapor hazırlama
10 Türkiye tarımında tarla tarımını geliştirmek için alınacak önlemler ve yararlanma alanları Literatüre dayalı rapor hazırlama
11 Tarla tarımı içinde nadas alanlarını azaltma,alınacak önlemler, rotasyonda başlıca bitkilerin uygulanması Literatüre dayalı rapor hazırlama
12 Tarla tarımında nadas,sulamalı tarım ve nemli tarım uygulamaları ,toprak işleme, gübreleme ,çeşitli farklı uygulamalar Literatüre dayalı rapor hazırlama
13 Sulanan tarım alanlarının planlanması, rotasyon ürünlerini seçilmesi,sulama olanaklarının sağlanması Literatüre dayalı rapor hazırlama
14 Dönem projesi sunumları Literatüre dayalı rapor hazırlama
15 Dönem projesi sunumları Literatüre dayalı rapor hazırlama
16 Final Sınavı

1. Algan, N.2002.Tarım Sistemleri. E.Ü.Ziraat Fakültesi Bornova-İZMİR 2.Koçman,A.,1993.Türkiye İklimi E.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları No:72 Bornova-İZMİR 3. Ceylan,A.,1994. Tarla Tarımı E.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları No:491 Bornova İZMİR.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 6 6
Final Sınavı 1 10 10
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Takım/Grup Çalışması 4 4 16
Alan Çalışması 5 2 10
Proje Hazırlama 2 5 10
Proje Sunma 1 2 2
Bireysel Çalışma 2 3 6
Okuma 4 2 8
Rapor 1 2 2
Toplam İş Yükü (saat) 126

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 5 4 5 2 3 3 2
ÖÇ 2 5 5 4 5 2 2
ÖÇ 3 5 4 5 2
ÖÇ 4 5 5 4 5 2 3 3 3 4
ÖÇ 5 5 4 4 5 2 4 3 2
ÖÇ 6 5 5 4 4 2 4 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek