GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
ZTB303 ENDÜSTRİ BİTKİLERİ-I Ders 3 5 5,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin; endüstri bitkileri ile ilgili genel durumu ve endüstri bitkileri ile ilgili son bilimsel gelişmeleri kavramasını, endüstri bitkileri-endüstri ilişkileri üzerinde bilgi kazanmasını, tütün, anason, pamuk, keten, kenevir gibi bitkilerin tanınmasını, hangi durumlarda ve hangi amaçlarla hangi çeşitlerin endüstride yararlanılabileceğine karar verme yetisini kazanmasını, seçim kriterlerini belirlemesini ve tütün pamuk gibi bitkilerin yetiştirilme tekniklerini öğrenmelerini sağlamaktır.


Doç. Dr. Sıdıka EKREN


1 1. Tarımsal üretimde tütün, anason, pamuk, keten ve kenevir gibi bitkilerin önemini kavrayabilme
2 2. Endüstri bitkilerinden bu bitkilerin yetiştirilmesinde ortaya çıkan sorunlar hakkında fikir yürütebilme ve çözüm önerebilme
3 3. Tütün, anason, pamuk, keten ve kenevir gibi endüstri bitkilerinin yapısal özellikleri hakkında bilgi edinme, edinilen bilgilerin endüstri bitkileri üretim projelerinde sentezleyebilme
4 4. Endüstri bitkilerine ait keyf ve lif bitkilerinin özelliklerini kullanarak teknolojinin geliştirilmesine yönelik projelerde uygun model denklikleri türetebilme
5 5. Üreticiye keyf ve lif bitkisi önerilmesinde materyal temini-üretim süreci-ekonomik analiz konularında bilgi verebilme
6 6. Bölgeler bazında üretim potansiyelleri ve üretim modellemeleri hangi çeşitlerin yetiştirileceği hakkında sentez yapabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Tütün, anason, kenevir, pamuk ve keten bitkilerinin ekonomik önemi, yetiştirme teknikleri, kalitesi ve kaliteye etki eden faktörler ile kalitenin ölçülmesinde kullanılan analiz yöntemleri. Bitkilerin agronomik, morfolojik ve kimyasal özellikleri. Endüstride kullanılan kalite kontrol yöntemleri.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı, kapsamı, gerekçesi, önemi Tanışma
2 Tütünün tarihçesi ve ekonomik önemi Kaynak tarama
3 Tütünün kökeni ve türleri. Tütünlerin sınıflandırması Tütünlerin iklim ve toprak istekleri. Botanik ve fiziksel özellikleri. Kaynak tarama
4 Tütün yaprağının kimyasal komposizyonu Literatüre dayalı rapor hazırlama
5 Tütün tarımı, Tütünlerin kurutulması ve kurutma sırasında meydana gelen olaylar Literatüre dayalı rapor hazırlama
6 Tütün işlemesi. Fermantasyon-Olgunlaşma Usubility katsayısı. Türk tütünleri ve özellikleri Kaynak tarama
7 Anason bitkisinin kökeni, ekonomik önemi, botanik özellikleri ve tarımı Kaynak tarama
8 Arasınav
9 Kenevir bitkisinin tarihsel gelişimi ve ekonomisi ve yasal prosedür Literatüre dayalı rapor hazırlama
10 Kenevir bitkisinin botanik özellikleri, tarımı ve hasat sonrası işlemler Literatüre dayalı rapor hazırlama
11 Pamuk bitkisinin orijini ve ekonomik önemi Literatüre dayalı rapor hazırlama
12 Pamuk bitkisinin botanik özellikleri Literatüre dayalı rapor hazırlama
13 Pamuk tarımı ve üretimi yapılan çeşitler Literatüre dayalı rapor hazırlama
14 Keten bitkisinin orijini, botanik özellikleri ve tarımı Literatüre dayalı rapor hazırlama
15 Dönem projesi sunumları Literatüre dayalı rapor hazırlama
16 Final SınavıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 6 6
Final Sınavı 1 6 6
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Takım/Grup Çalışması 3 5 15
Alan Çalışması 5 2 10
Proje Hazırlama 4 5 20
Proje Sunma 1 2 2
Bireysel Çalışma 3 4 12
Okuma 3 3 9
Rapor 2 2 4
Toplam İş Yükü (saat) 140

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 4 4 4 4
ÖÇ 2 4 4 5 5 4 5 3 4
ÖÇ 3 5 5 4 4 4 3 4 5
ÖÇ 4 4 4 5 5 5 5 4
ÖÇ 5 4 5 5 5 5
ÖÇ 6 4 5 5 4 4 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek