GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
ZTB307 BİTKİ DOKU KÜLTÜRLERİ Ders 3 5 4,00

Lisans


Türkçe


Tarımda Bitki doku kültürlerinin önemini ortaya koymak, bitki ıslahı,yetiştirme ve ticari üretim amaçlı kullanılan doku kültürü yöntemlerini tanıtmaktır.


Doç. Dr. Gülsüm ÖZTÜRK


1 Doku kültürü tekniklerinin biyoteknoloji ve tarımdaki rolünü kavrayabilme
2 Doku kültürleri teknikleri hakkında bilgi edinme
3 Edinilen bilgileri bitki ıslah ve üretim projelerine yorumlayabilme ve kullanabilme.
4 Tarımsal üretimde ortaya çıkan sorunlar hakkında fikir yürütebilme ve gerekirse in vitro tekniklerle çözüm önerebilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Genel tanım, Doku kültürlerinin kullanım alanları, Organizasyon, Doku kültürleri için temel ortamlar, hastalıksız bitki üretimi, haploidlerin önemi ve haploid bitki üretimi, embriyo kültürü, kalllus kültürleri, organogenesis ve somatik embriyogenesis, somatik melezler, germplazm muhafazası, sekonder metabolit üretimi, mikroüretim..


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı, kapsamı, gerekçesi ve önemi
2 Doku kültürleri için Organizasyon
3 Temel besin ortamları
4 Kültür koşulları (çevre koşulları)
5 Meristem kültürü
6 Embriyo kültürü
7 Kallus kültürleri
8 Ara sınav
9 Anter Kültürü
10 Protoplast Kültürü
11 Somatik melezler
12 D.K ile Sekonder metabolit üretimi
13 Gerplazm muhafazası
14 D.K. ile gen aktarım yöntemleri
15 Mikroüretim
16 Final Sınavı

1-D.K ders notları 2.Bitki Biyoteknoloji ve Doku Kültürü Uygulamaları I..Babaoğlu.M.,.Gürel E. ve Özcan s.ISBN975-6652-05-5 Konya. 2001 3.Experiment In Plant Tissue Culture. Dodds J.H.&L.W.Robert,1988 Cambridge Üniversity Press. 4-Plant Propagation by Tssue Culture.George.E.F.,1993 5-Plant Protoplast and Genetic Encinering I. Biotechnology in Agriculture and Forestry.Y.PS.Bajaj.,1989,Vol 8. Spring –Verlag 6-Plant Cell and Tissue Culture. Polard J.W&Walker.J.M.Humana Pres. New Jersey.1990Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Alan Çalışması 6 3 18
Bireysel Çalışma 2 10 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 18 18
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 18 18
Toplam İş Yükü (saat) 106

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4 3 4 4 5 5 5
ÖÇ 2 4 4 4 4 5 5 5
ÖÇ 3 3 4 4 4 4 5 5
ÖÇ 4 3 3 3 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek