GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
ZTB304 YEM BİTKİLERİ-II Ders 3 6 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı; öğrencilerin buğdaygil ve diğer familyalardan yem bitkileri ile ilgili genel durumu ve bu bitkiler ile ilgili son bilimsel gelişmeleri kavramalarını, yem bitkileri-hayvancılık ilişkileri üzerinde bilgilerini geliştirmelerini, buğdaygil ve diğer familyalardan yem bitkilerini tanımalarını, hangi durumlarda ve hangi amaçlarla hangi bitkilerden yararlanılabileceğine karar verme yetisi kazanmalarını, seçim ölçütlerini belirleme ve bu bitkilerin yetiştirme ve yararlanma tekniklerini öğrenmelerini sağlamaktır.


Prof. Dr. Hakan GEREN


1 Tarımsal üretimde buğdaygil ve diğer familyalardan yem bitkilerinin önemini kavrayabilme.
2 Bu bitkilerin yetiştirilmesinde ortaya çıkan sorunlar hakkında fakir yürütebilme ve çözüm önerebilme.
3 Buğdaygil ve diğer familyalardan yem bitkilerinin botanik ve agronomik özellikleri hakkında bilgi edinme, edinilen bilgileri yem bitkisi üretim projelerinde sentezleyebilme.
4 Buğdaygil ve diğer familyalardan yem bitkisi cins, tür ve çeşitlerinin olumlu ve olumsuz yönlerini kullanarak hayvancılığın geliştirilmesine temel olarak projelerde uygun .model denklikleri türetebilme.
5 Üreticiye bu yem bitkisi türlerinin tanıtımı ve önerilmesinde, materyal temini-üretim süreci-ekonomik analiz konularında bilgi verebilme.
6 Bölgeler bazında üretim potansiyelleri ve üretim modellemeleri hakkında sentez yapabilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Buğdaygil ve diğer familyalardan yem bitkilerinin tanımı, tarihçesi, sınıflandırılması, bu yem bitkilerinin üretim olanakları, sorunlar ve çözüm yolları, Domuz Ayrığı, Kılçıksız Brom, Kelp Kuyruğu, Çayır Tilki Kuyruğu, Çok yıllık Çim, Yıllık Çimler, Sudan otu, Sorgum, Mısır, diğer bazı enerji bitkileri, Yumaklar, Ayrıklar, Diğer Sıcak İklim Buğdaygilleri, Yemlik pancar, Hayvan Havucu, Yem Şalgamı yetiştirme teknikleri


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin, kapsamı, gerekçesi, önemi Tanışma ve Tanıtım
2 Yem bitkilerinin tanımı, tarihçesi, önemi, sınıflandırılması, üretim sorunları ve uygulanan politikalar Kaynak tarama, Alanda pratik çalışma
3 Buğdaygil ve diğer familyalardan yem bitkilerinin tarımsal özellikleri, taksonomileri, genel ayırıcı özellikleri Teorik ders, Kaynak tarama, Laboratuar çalışması
4 Serin iklim buğdaygillerinin fizyolojik özellikleri, morfolojik yapıları Teorik ders, Literatüre dayalı rapor hazırlama, Laboratuar çalışması
5 Çok yıllık ve yıllık çimlerin adaptasyonu ve yetiştiriciliği Teorik ders, Quiz, Literatüre dayalı rapor hazırlama, Alanda pratik çalışma
6 Ayrıkların adaptasyonu ve yetiştiriciliği Kaynak tarama, Alanda pratik çalışma
7 Mısır, Sorgum ve Sudan otu ile Diğer Sıcak iklim buğdaygillerinin Adaptasyonu ve Yetiştiriciliği Kaynak tarama, Alanda pratik çalışma
8 Ara sınav
9 Domuz Ayrığı, Kılçıksız Brom Adaptasyonu ve Yetiştiriciliği Kaynak tarama, Alanda pratik çalışma
10 Kelp Kuyruğu, Çayır Tilki Kuyruğu, Yumakların Adaptasyonu ve Yetiştiriciliği Teorik ders, Quiz, Alanda pratik çalışma
11 Yem Şalgamı ve Yemlik pancar Adaptasyonu ve Yetiştiriciliği Teorik ders, Alanda pratik çalışma
12 Hayvan Havucu, Hayvan Lahanası,Yem Karpuzu, vb Adaptasyonu ve Yetiştiriciliği Teorik ders, Alanda pratik çalışma
13 Adi aslan dişi, Adi Civan Perçemi, vb bitkilerin Adaptasyonu ve Yararlanılması Teorik ders, Alanda pratik çalışma
14 Dönem projesi sunumları Teorik ders, Literatüre dayalı rapor hazırlama
15 Dönem projesi sunumları Literatüre dayalı rapor hazırlama
16 Final Sınavı

- Soya, H., Avcıoğlu, R., Geren, H., 1997. Yembitkileri, Hasat Yayıncılık Ltd. Şti. PK. 212 Kadıköy-İstanbul, 223s. - Yembitkileri (Genel Bölüm), Cilt I, Ed: Avcıoğlu, R., Hatipoğlu, R., Karadağ, Y., 2009. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, İzmir-2009. - Yembitkileri (Buğdaygil ve Diğer Familyalardan Yembitkileri), Cilt III, Ed: Avcıoğlu, R., Hatipoğlu, R., Karadağ, Y., 2009. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, İzmir-2009.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Alan Çalışması 1 10 10
Proje Hazırlama 1 50 50
Proje Sunma 1 2 2
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4 3 2 3 2
ÖÇ 2 2 3 3 3 4
ÖÇ 3 3 4 3 2 3
ÖÇ 4 2 4 4 2 4
ÖÇ 5 3 3 4 4 2
ÖÇ 6 3 5 3 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek