GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
ZTB306 YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER Ders 3 6 5,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin; Y.T.Baklagil bitkileri ile ilgili genel durumu ve bunlarla ilgili son bilimsel gelişmeleri kavramasını, baklagiller familyası hakkında genel bilgiler edinmelerini, Y.T.Baklagil türlerinin morfolojik ve fizyolojik özelliklerini, verimli bitki tipleri ile seleksiyon kriterlerini belirlemesini ve Y.T.Baklagil türlerinin yetiştirilme tekniklerini öğrenmelerini sağlamak,sentezleme üretim planları projeleri yetisini kazandırıp, pratik zekalarını geliştirmektir.


Prof. Dr. Metin ALTINBAŞ


1 1. Y.T.Baklagil üretimi ve bunun ekonomik durumu hakkında fikir yürütebilmek
2 2. Y.T.Baklagiller grubuna giren bitkilerin insan ve hayvan beslenmesi, çevre(toprak)üzerine etkileri hakkında bilgilendirme,bunlara ait proje yapma yeteneğini geliştirme
3 3.Y.T.Baklagillere ait bitkilerin morfolojik ve fizyolojik özellikleri hakkında bilgilendirme ve bunların üretimi artırmada kullanılma olanaklarının sağlanması.
4 4.Y.T.Baklagillerin yetiştirilmesinde ortaya çıkan sorunlar, bunların entansif şekilde üretimleri hakkında fikir yürütebilme ve çözüm önerileri
5 5.ÜreticilereY.T.Baklagil tür ve çeşitlerinin Önerilmesinde, materyal temini,ekonomik analiz konularında bilgilendirme
6 6.Adaptasyon özelliklerine göre bölgeler bazında üretim potansiyelleri, üretim planlaması ve ekim nöbetindeki yeri hakkında sentez yapabilme


Yok


Yok


1.GENEL BÖLÜM: Y.T.Baklagillerin tarihçesi,kökeni,gen merkezleri,önemi,morfolojik ve fizyolojik özellikleri,besin maddeleri alımı ve mineral beslenme,nodül oluşumu,azot tesbiti ve bakteri aşılaması, 2.ÖZEL BÖLÜM: Fasulye, mercimek, nohut, bakla, börülce, bezelyetürlerinin taksonomisi, morfolojik ve fizyolojik özellikleri, kimyasal bileşimi ve beslenmedeki önemleri, adaptasyonları, kültürleri.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı, kapsamı, Y.T.Baklagillerin tarihçesi,kökeni,gen merkezleri Koleksiyonda bitkilerin o dönemdeki tanıtımı
2 Önemi(beslenme,toprağı iyileştirme,ekonomik) Y.T.Baklagil denemelerinin tanıtımı ve gözlemler
3 Morfolojik ve fizyolojik özellikleri Morfolojik özellikler (vegetatif özellikler)
4 Morfolojik ve fizyolojik özellikleri Morfolojik özellikler (generatif özellikler)
5 Besin maddeleri alınımı ve gübrelenmesi Y.T.Baklalagillerde dane
6 Baklagillerde azot tesbiti Dane özellikleri arasındaki ilişkiler
7 Baklagillerde nodül oluşumu ve bakteri aşılaması Tarlada nodül oluşumu
8 Arasınav Bakteri aşılaması
9 Fasulye:taksonomisi,kullanımı,adaptasyonu,yetiştirilmesi Sanal fasulye tarımı
10 Mercimek:taksonomi,kullanımı,adaptasyon,yetiştirilmesi Sanal mercimektarımı
11 Nohut:taksonomisi,kullanımı,adaptasyonu,yetiştirilmesi Sanal nohut tarımı
12 Bakla:taksonomisi,kullanımı,adaptasyonu,yetiştirilmesi Mercimek ve nohutta bitki diyagramı
13 Börülce:taksonomisi,kullanımı,adaptasyonu,yetiştirilmesi Bakla ve bezelyede bitki diyagramı
14 Bezelye:taksonomisi,kullanılmı,adaptasyonu,yetiştirilmesi Sunum
15 Dönem projesi sunumları Sunum
16 Final Sınavı Uygulama sınavı

1. Sepetoğlu, H. 2002. Yemeklik Dane Baklagiller. Ege Üni.Ziraat Fak.Yayınları,Ders Notları:24/4.262s. 2. Şehrali,S.1988. Yemeklik Dane Baklagiller.Ankara Üni.Ziraat Fak.Yayınları:1089,Ders Kitabı:314. 435s. 3. Özdemir,S. 2002. Yemeklik Baklagiller. Hasat Yayıncılık Ltd. Şti. PK. 212 Kadıköy-İstanbul, 223s.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 6 6
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Laboratuvar 4 2 8
Problem Çözümü 4 2 8
Soru-Yanıt 3 2 6
Gözlem 10 2 20
Alan Çalışması 8 3 24
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 1 1
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Laboratuvar Sınavı 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 141

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 5 5 4 4 4
ÖÇ 3 4 4 3 3
ÖÇ 4 5 4 5
ÖÇ 5 5 4 5 4 4
ÖÇ 6 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek